UEF väitös 27.2.: Helsinkiläistä kuljetuspalvelua käyttävät vaikeavammaiset kokivat, että heitä käsitellään postipaketteina

Väitös erityispedagogiikan alalta

Väittelijä: KM Esa Asikainen

Väitösaika ja -paikka: 27.2.2015, klo 12, sali AT100, Agora-rakennus

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava kasvatustieteen maisteri Esa Asikaisen väitöstutkimus osoittaa, että vammaisten henkilöiden on usein vaikeaa saada ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja ja että palvelut ovat lisäksi hajanaisia. Tutkimuksessa tarkasteltu Helsingin vaikeavammaisten ihmisten kuljetuspalvelu muuttui palvelukokeilun myötä käyttäjien mukaan epäluotettavaksi eikä se enää toiminut halutulla tavalla. Tutkimus osoitti myös, että sosiaalisen tuen kanavat ovat apua tarvitsevien näkökulmasta usein piilotettuja käytäntöjä, mikä aiheuttaa jännitteitä sosiaalisiin suhteisiin.

Palvelurakenteet näyttäytyivät aineistossa monesti vaikeaselkoisina ja pirstaleisina, mistä johtuen käyttäjien oli vaikeaa hahmottaa niitä. Palvelun tarvitsijoilla ei myöskään ollut riittäviä mahdollisuuksia osallistua oman alueensa palvelurakenteiden kehittämiseen, vaikka osallistuminen olisi lisännyt palveluverkostojen läpinäkyvyyttä ja palvelujen toimivuutta. Vuoropuhelu olisi lisäksi tarjonnut mahdollisuuden etsiä käytännönläheisiä ratkaisuja ongelmiin ja kokemusten vaihtamiseen. Samalla vuoropuhelu olisi myös toiminut palvelun käyttäjien omien tunteiden ja kokemusten normalisoijana.

Asikainen tulkitsi Helsingin kuljetuspalvelukokeilua tarkastelemalla Helsingin Sanomissa vuosien 2002–2007 välisenä aikana aiheeseen liittyvää uutisointia ja lehden tekstejä. Väitöskirjassa on runsaasti lainauksia, jotka kuvaavat kaupungin kokeilua. Yksi käyttäjä kuvaa palvelua niin, että vaikeavammaisia kohdellaan kuin postipaketteja, ja heitä vain siirrellään paikasta toiseen mahdollisimman halvalla. Pahimmillaan asiakkaat ovat odottaneet pitkiä aikoja pakkasessa, kielitaidoton henkilö on jätetty kadulle ja pulassa ollutta, pyörätuolia käyttävää henkilöä on palveltu vasta poliisin painostuksesta.

Asikaisen väitöskirja antaa lähtökohtia palvelujen pitkäkestoisten toiminta- ja palvelumallien kehittämiselle ja niiden tutkimukselle. Se luo pohjaa kohdennettujen tukipalvelujen mallintamiselle ja verkostoyhteistyön rakentamiselle niin, että sosiaalisesti koetut ja jaetut kokemukset voidaan integroida palveluiden kehittämiseen.

KM Esa Asikaisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja ”Me olemme postipaketteja” Tutkimus Helsingin vammaiskuljetuksista vuosina 2002–2007 tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Teittinen Kehitysvammaliitosta ja kustoksena professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat


Lisätietoja:
Esa Asikainen, p. 050 375 6929, esa.asikainen@uef.fi
Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa