UEF väitös 28.9.: Lisätietoa vieraiden kielten äänteiden oppimisesta

Väitös yleisen kielitieteen alalta

Väittelijä MA Payam Ghaffarvand Mokari

Aika ja paikka: 28.9.2018 klo 12, sali AG101, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Vierasta kieltä opetellessa hankaluuksia tuottavat sekä kielen ääntäminen että kuullun ymmärtäminen. MA Payam Ghaffarvand Mokari tutki yleisen kielitieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan sitä, miten azerbaid┼żanilaiset ääntävät ja hahmottavat englannin kieltä sitä opetellessa.

Tutkimuksessa selvisi, että oppijoiden välillä on paljon yksilöllistä vaihtelua siinä, kuinka he oppivat vieraan kielen äännejärjestelmän ja rakenteen. Esimerkiksi vieraan kielen oppimisikäkään ei määritellyt oppimisen tasoa. Ghaffarvand Mokari kiinnitti väitöstutkimuksessaan huomiota kognitiivisten kykyjen, kuten musikaalisuuden, rooliin vieraan kielen äänteiden oppimisessa. Hän havaitsi muun muassa, että henkilöillä, joilla on hyvä sävelmuisti, oli merkittävästi suurempi mahdollisuus onnistua vieraan kielen äänteiden oppimisessa kuin niillä, joilla sävelmuisti on heikompi.

Ghaffarvand Mokarin tutkimustulokset ovat apuna ennustettaessa vieraan kielen äänteiden oppimista. Ne antavat myös lisätietoa yksilöllisten erojen alkuperästä vieraiden kielten äänteiden oppimisessa.

MA Payam Ghaffarvand Mokarin yleisen kielitieteen alaan kuuluva väitöskirja Second language vowel learning and the role of cognitive abilities: A case study of Azerbaijani learners of English tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii emeritaprofessori Tracey Derwing (University of Alberta ja Simon Fraser University) ja kustoksena dosentti Stefan Werner (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15149?encoding=UTF-8 

Lisätietoja:

Payam Ghaffarvand Mokari, payam.ghaffarvand(at)uef.fi 

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa