UEF väitös 5.4.: Kielellinen epävarmuus selittää miksi siirtolaisilla ja heidät vastaanottavilla yhteiskunnilla on ongelmia löytää yhteistä kieltä

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta

Väittelijä Magister Alicja Fajfer

Väitösaika ja -paikka: 5.4.2019 klo 12, sali AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

Magister Alicja Fajfer tutki väitöskirjassaan itäeurooppalaisten siirtolaisten kielellisiä kohtaamisia Puolassa. Tutkimus pohjautuu maahanmuuttajien kanssa käytyihin haastatteluihin.

On yleinen käsitys, että siirtolaisten tulee puhua valtakulttuurin kieltä, mutta heidän integraationsa ei ole kuitenkaan aina itsestään selvää. Fajfer tarkasteli tutkimuksessaan kulttuurien rajat ylittävissä viestintätilanteissa ilmenevää epävarmuutta ja osoitti, millä tavoin valtakulttuurin kielen puhuminen ilmenee käytännön elämässä. Vaikka vastuu kommunikaation sujumisesta on helppo siirtää siirtolaisten itsensä vastuulle, todellisuudessa kielitaidolla on merkitystä niin siirtolaisten voimaantumiselle kuin heidän jättämiselleen pois yhteiskunnallisten toimijoiden joukosta.

Samuus, ero ja toiseus
On hankalaa kuvitella keskustelua siirtolaisten integraatiosta, jossa ei esitettäisi ajatusta kielten ja kulttuurien eroista. Tutkimalla kulttuuriltaan ja kieleltään vastaanottavalle maalle melko tuttuja maahanmuuttajia ja heidän kielellistä ja kulttuurista sopeutumistaan, tutkimuksessa testataan kyseisen näennäisen jaottelun toimivuutta. Tutkimuksen keskittyminen kontaktitilanteisiin ja niissä ilmenevään kitkaan tarjoaa väitöskirjatyölle mahdollisuuden tarkastella siirtolaisten ja heidän kanssaan kommunikoivien valtaväestön edustajien kokemuksia. Kielellinen epävarmuus perustuu toiseuden kanssa tapahtuvaan kontaktitilanteen luonteeseen.

Keskustellaan rajoista
Fajfer tarkasteli tutkimuksessaan Puolassa asuvien ukrainalaisten, valkovenäläisten ja venäläisten arjen kokemuksia. Hän kiinnitti huomiota heidän tapaansa puhua kulttuurisista ja kielellisistä rajoista. Nämä samat rajat heijastuvat tutkimuksessa tarkasteltuihin samuuden ja eron teemoihin. Samuus ja ero ovat strategisia resursseja, joiden perusteella rajoja on joko helppo ylittää tai se näyttäytyy mahdottomana. Ne eivät siis ole absoluuttisia käsitteitä vaan niitä muokataan tarvittaessa

Kohden siirtolaisten ymmärtämistä
Valitsemalla tarkastelunsa kohteeksi siirtolaisia, jotka ovat valtaväestöön nähden kulttuurisesti ja kielellisesti ”samanlaisia”, väitöskirjatutkimus syventää käsityksiämme heidän sopeutumisestaan. Fajfer tarkasteli siis myös ilmiötä, johon kiinnitetään yhä enemmän tieteessä huomiota. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sensitiivistä ilmiötä, kielellistä syrjintää, joka rajoittaa siirtolaisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille. Korostamalla sopeutumisprosessin avoimuutta ja tarvetta korostaa viestintätilanteisiin liittyvän vastuun jakamista, tutkimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia siirtolaisten ja siirtolaisuuden ymmärtämiselle.

Magister Alicja Fajferin väitöskirja Everyday bordering in stories of mobility: Linguistic encounters in Poland tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Lara Ryazanova-Clarke Edinburghin yliopistosta ja kustoksena professori Jopi Nyman Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16133?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Alicja Fajfer, alicja.fajfer(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa