UEF väitös 6.9.: Neuleblogi tarjoaa käsityöntekijöille keinon yhdessä tekemiseen

Väitös käsityötieteen alalta
Väittelijä: KL Katja Vilhunen
Väitösaika ja -paikka: 6.9. klo 13, E100, Educa, Joensuun kampus

Käsitöiden yhdistäminen sosiaaliseen mediaan on nykyään oleellinen osa käsitöiden tekemistä. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa KL Katja Vilhusen väitöstutkimuksessa havaittiin, että neulebloggaajat ovat taitavia käsitöiden tekijöitä, jotka käyttävät blogia usealla eri tavalla käsityöprosessin aikana. Tutkimuksessa selvitettiin neuleblogin pitämisen syitä ja neuleblogin merkitystä käsitöiden tekemiseen. Kahden kyselyn tekeminen viiden vuoden välillä mahdollisti tutkimuksessa myös ajallisten muutosten tarkastelun. Blogien tutkimus on laajaa ja tietoverkoissa tapahtuvan käsitöiden tekemisen sekä siihen liittyvien ilmiöiden kuvaaminen on lisääntynyt viime vuosina. Blogin ja blogiyhteisön merkitystä käsitöiden tekemisessä ei ole kuitenkaan aiemmin tarkemmin selvitetty.  

Blogi toimii joustavasti yksilön tarpeiden mukaan osana käsityöntekemistä

Vilhusen tekemän tutkimuksen tulokset antavat kuvan neulebloggaajien kokemusten moninaisuudesta ja erilaisesta suhtautumisesta niin blogin pitämiseen kuin toisiin bloggaajiin. Osalle bloggaajista oleellista on vuorovaikutus blogin välityksellä, kun taas osa pitää blogia tärkeänä informaation takia. Käsityön tekemisessä blogi toimii usealla eri tavalla käsityöntekijän lähtökohtien mukaan. Blogi tarjoaa mahdollisuuden niin yrittäjyyteen, yhteisöjen muodostamiseen kuin henkilökohtaisen tilan vain itselle tehtävään käsitöiden harrastamiseen ja niistä kirjoittamiseen. Blogi korvaa myös kasvokkain tapahtuvaa käsitöiden yhdessä tekemistä etenkin niille, jotka eivät pääse niin helposti samanhenkiseen käsityöseuraan. Tärkeää käsitöiden tekemiselle on etenkin blogin kommenteista tuleva palaute, joka innostaa tekemään lisää käsitöitä.

Blogin monipuolisuus vetää erilaisia käyttäjiä

Neulebloggaajien bloginpitämisen tavoissa ja yhteydessä yhteisöön tuli esille neljä erilaista bloggaustyyliä: käsitöistä kirjoittavat, tiedonetsijät, yksilöneulebloggaajat ja yhteisöneulebloggaajat. Käsitöistä kirjoittavien ja tiedonetsijöiden bloggaaminen tapahtui enemmän henkilökohtaisista lähtökohdista, kun taas yksilöneulebloggaajille ja yhteisöneulebloggaajille bloggaamisessa oli tärkeää myös sen julkisuus. Yhteisöneulebloggaajat olivat voimakkaasti kiinnittyneitä neuleblogiyhteisöön ja blogi oli kiinteä osa heidän käsitöiden tekemistään yhdessä tekemisen ja osallistumisen muotona. Tulosten perusteella neuleblogien ylläpitäminen oli vähentynyt ja osa bloggaajista oli siirtynyt helpompien ja nopeampien sosiaalisten medioiden pariin, mutta se ei tarkoita, että bloggaaminen olisi kokonaan häviämässä. Blogien käyttämisen helppous ja monipuolisuus julkaisumediana sopii edelleen tietylle käyttäjäryhmälle. Blogeissa olevien ominaisuuksien sekä tutkimuksessa esille tulleiden käyttötapojen ja erilaisten neulebloggaustyylien tarkasteleminen antaa tärkeää tietoa myös tietoverkkojen ja siellä olevien medioiden käytettävyyteen liittyen. Uusia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteisöjä kehitettäessä olisikin entistä tarkemmin mietittävä ihmisten erilaisia tapojaan käyttää sosiaalista mediaa.

KL Katja Vilhusen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Neuleblogi osana käsitöitä – neulebloggaajien kokemuksia blogin ja käsitöiden yhdistämisestä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15008?encoding=UTF-8

Kasvatustieteen lisensiaatti Katja Vilhunen on kuopiolainen tutkija, joka on tehnyt tutkimustyötään suurimmaksi osaksi opetusalalla olevan päätyönsä ohella. Siilinjärvellä koulunsa lukioon asti suoritettuaan hän valmistui artenomiksi Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiasta. Tämän jälkeen hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot Jyväskylässä sekä kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja lisensiaatin tutkinnot sekä tekstiilityön opettajan pätevyyden Itä-Suomen yliopistossa.

Lisätietoja: Katja Vilhunen, kvilhune(at)student.uef.fi, p. 040 526 7613
Yhteystietoja ei saa julkaista

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa