UEF väitös 7.11.: Moni iäkäs kärsii kroonisesta kivusta ja toivoo perusteellisempaa kivun hoitoa

Väitös kliinisen farmakologian alalta

Väittelijä: Proviisori Niina Karttunen

Aika ja paikka: 7.11.2014 klo 12, Mediteknian auditorio MD100, Kuopion kampus

Noin puolet kotona asuvista yli 75-vuotiaista iäkkäistä raportoi kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua. Heistä kolme neljäsosaa kärsi kivuista vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Kahdella kolmasosalla kipu oli voimakkuudeltaan keskinkertaista tai voimakasta. Lähes puolet kroonista kipua kokevista iäkkäistä toivoisi lääkärin kiinnittävän enemmän huomiota kivun hoitoon. Tulokset käyvät ilmi proviisori Niina Karttusen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kipulääkkeiden käyttöä, kroonisen kivun pysyvyyttä ja tekijöitä, jotka ovat yhteydessä liikuntakyvyn rajoittumiseen kotona asuvilla yli 75-vuotiailla iäkkäillä. Lisäksi selvitettiin, toivoisivatko iäkkäät kivun hoitoon enemmän huomiota lääkäriltä. Epidemiologisessa tutkimuksessa analysoitiin väestöpohjaisessa Hyvän Hoidon strategia (HHS) -tutkimuksessa vuosina 2004–2007 kerättyä aineistoa. Tutkimukseen osallistui 781 iäkästä, joista 700 asui kotona vuonna 2004.

Tutkimuksessa selvisi, että vähintään kolme kuukautta kestänyttä kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua koki 49 prosenttia  kotona asuvista iäkkäistä. Huonoksi koettu terveydentila, liikkumisvaikeudet ja nivelvaivat ennustivat vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena koettua kroonista kipua. Lähes puolet iäkkäistä käytti kipulääkkeitä, ja heistä 77 prosenttia käytti kipulääkkeitä vain tarvittaessa. Liikuntakyvyn rajoittuminen oli yleisintä kipulääkkeiden käyttäjillä, joilla oli kipuja. Keskinkertainen tai voimakas kipu, päivittäinen kipulääkkeiden käyttö ja huonoksi koettu terveydentila ennustivat jatkuvaa toivetta kivun hoidon paremmasta huomioimisesta.

Kivun hoito iäkkäillä on usein ongelmallista, sillä ikääntymisen seurauksena tapahtuvat muutokset elimistössä sekä monet sairaudet ja lääkitykset voivat lisätä kipulääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia iäkkäillä. Toisaalta kivun hoito voi jäädä puutteelliseksi, jos potilaalla on paljon muita hoidettavia sairauksia ja hoidossa keskitytään niihin. Tutkimustieto kivusta ja sen hoidosta voi auttaa parantamaan kivun hoitoa ja elämänlaatua tällä ikäryhmällä.

Tutkimuksen tulosten perusteella kotona asuvat iäkkäät tarvitsevat ja haluavat perusteellisempaa kivun hoitoa. Kipujen säännöllinen arviointi ja moniulotteinen kivun hoito, jossa hyödynnetään lääkkeetöntä hoitoa lääkehoidon tukena, voisi ehkäistä kivun kroonistumista ja liikuntakyvyn rajoittumisen kierrettä kotona asuvilla iäkkäillä.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa toimivassa Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksessa (Gerho).

Proviisori Niina Karttusen väitöskirja Pain, persistence of pain and analgesic use in community-dwelling older Finns (Kipu, Kivun pysyvyys ja kipulääkkeiden käyttö kotona-asuvilla iäkkäillä suomalaisilla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Harriet Finne-Soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Niina Karttunen (o.s. Pokela) on syntynyt vuonna 1977 Raahessa ja asuu nykyisin Siilinjärvellä. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1996 Raahen lukiosta ja suorittanut farmaseutin tutkinnon vuonna 2000 ja proviisorin tutkinnon vuonna 2006 Kuopion yliopistossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja: Niina Karttunen, p.0503831882, niina.karttunen(a)uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa