UEF väitös 7.12.: Uusi uskonnollisuus antaa mahdollisuuden neuvotella henkisyyden käytännöistä

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta

Väittelijä FM Ilona Raunola

Väitöstilaisuuden aika ja paikka: 7.12.2018 klo 12, sali BOR100, Borealis-rakennus, Joensuun kampus

Henkisten toimintamuotojen tarkoitus ei useinkaan ole vakiintua. Uususkonnollisen henkisyyden suhde uskontoon on prosessuaalinen ja muuttuva. Nämä tulokset selviävät filosofian maisteri Ilona Raunolan kulttuuriantropologian alaan kuuluvasta väitöstutkimuksesta. Raunola tutki väitöskirjassaan suomalais-saksalaista uususkonnollista Valorukous-toimintaa. Valorukous-toiminnan ei-hierarkkinen ja kasvutuen kaltainen rakenne korosti henkilökohtaista kokemusta ja tulkintaa. Monipaikkainen ja liikkuva toiminta oli aktiivisinta Suomessa, mutta retriittejä ja iltoja järjestettiin myös muualla Euroopassa. Joensuu oli yksi vakiintuneimmista Valorukous-toiminnan paikkakunnista Suomessa. Valorukouksen ydin, Valo, rinnastuu fyysisen maailman aurinkoon ja näyttäytyy sielullisen elämän kokonaisvaltaisena ylläpitäjänä.

Raunolan tutkimusstrategia oli etnografinen. Etnografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän ympäristössään. Havainnointia tehdään yleensä tutkimuskohteiden kanssa samassa ympäristössä ja konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa tutkittavien kanssa. Raunola havaitsi, että uususkonnollisten toimijoiden väliset neuvottelut mahdollistavat joustavat ja osallisia huomioivat toimintatavat. Ruohonjuuritasolla toimiminen loi maaperää uudenlaisille kokeiluille.

Uskonnollisen luokittelun sijaan henkisyyttä lähestyttiin tutkimalla inhimillisen ja yli-inhimillisen välistä vuorovaikutusta. Näin merkitykset ja tulkinnat sekä niistä luettava uskonnollisen muutoksen suunta hahmottuivat. Henkisyyden käytännöt neuvoteltiin yhdessä eri toimijoiden kesken. Tällaisia toimijoita olivat järjestäjien ja osallistujien lisäksi myös niin materiaaliset kuin uskonvaraiset yli-inhimilliset toimijat.

Tutkimuksessa keskityttiin Valorukouksen käynnistymiseen, koossapysymiseen ja purkautumiseen erityisesti Maria-kuvien ja -tulkintojen valossa. Valon toimijuutta puolestaan lähestyttiin tarkastelemalla spirituaalista prosessia.

FM Ilona Raunolan kulttuurintutkimuksen, kulttuuriantropologian alaan kuuluva väitöskirja Tulkintoja valosta ja henkisyydestä. Etnografinen tutkimus uususkonnollisesta Valorukous-toiminnasta tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa toimii dosentti Minna Opas Turun yliopistosta ja kustoksena professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15652?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Ilona Raunola, ilonaraunola(at)gmail.com
Yhteystietoja ei saa julkaista

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa