UEF väitös 9.1.: Maahanmuuttopolitiikka lisää ulkomaalaisten eriarvoisuutta työelämässä

Väitös yhteiskuntapolitiikan alalta

Väittelijä: VTM Jukka Könönen

Aika ja paikka: 9.1.2015, Metria, M100, Joensuun kampus

Erilaisissa tilapäisissä oikeudellisissa asemissa olevat ulkomaalaiset – turvapaikanhakijat, opiskelijat, työntekijän oleskeluluvan haltijat sekä paperittomat – ovat joustavaa työvoimaa etenkin siivous- ja ravintola-alalla pääkaupunkiseudulla. Myös Suomessa työmarkkinoita luonnehtii uudenlainen hierarkisoituminen, sillä kantaväestöön verrattuna heikommassa oikeudellisessa asemassa olevat ulkomaalaiset tekevät usein epähaluttuja matalapalkkaisia töitä vaihtoehtojen puuttuessa. Paperittomien lisäksi myös laillisesti maassa oleskelevat ulkomaalaiset ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyksi työmarkkinoilla.

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava Jukka Könösen väitöskirjatutkimus ”Tilapäinen elämä, joustava työ” tarkastelee maahanmuuttoa uudenlaisesta näkökulmasta. Tutkimus kysyy, miten EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten oleskelun ja oikeuksien sääntely ennen pysyvän oleskeluluvan saamista vaikuttaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Maahanmuutto ei etene yksinkertaisesti maahantulosta kansalaisuuteen, vaan myös laillinen oleskelu voi päättyä maasta poistamiseen – tai paperittomuuteen. Oleskelulupajärjestelmä tuottaa lisäksi erottelevaa sisällyttämistä yhteiskuntaan ja oikeuksien piiriin. Ulkomaalaiset ovat keskenään erilaisessa asemassa maahan jäämisen, työnteko-oikeuden, perhe-elämän ja sosiaaliturvan piiriin pääsyn suhteen riippuen myönnetystä oleskeluluvasta.

Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa työmarkkinoihin asettamalla ehtoja ja rajoituksia EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten työnteolle ja oleskelulle. Rajalliset sosiaaliset oikeudet ja epävarmuus oleskeluluvan jatkumisesta heikentävät sivutuotteena ulkomaalaisten neuvotteluasemaa sekä rajoittavat itsenäisen elämän mahdollisuuksia. Vaikka epävarma oikeudellinen asema ei yksin selitä ulkomaalaisten työmarkkina-asemaa, lisää se riippuvuutta työnantajista. Henkilö voi päätyä tilanteeseen, jossa hänen on tehtävä mitä tahansa työtä toimeentulon ja maahan jäämisen varmistamiseksi. Tutkimuksen perusteella työelämän eriarvoistumisen ehkäiseminen edellyttää ulkomaalaisten oleskelun jatkuvuuden ja yhtäläisten oikeuksien turvaamista.

Työelämän epävarmistuminen ja työn organisoinnin uudenlaiset muodot näkyvät ulkomaalaisten työolosuhteissa matalapalkkaisilla palvelualoilla. Ulkoistamisen seurauksena siivous- ja ravintola-alan työt ovat pirstaloituneet eri puolilla pääkaupunkiseutua suoritettaviksi yksittäisiksi tehtäviksi. Sen lisäksi työsuhteet ovat usein lyhytkestoisia ja osa-aikaisia, ja työtä luonnehtii liikkuvuus ja ennakoimattomuus. Epävarmassa asemassa olevat ulkomaalaiset ovat usein haluttuja työntekijöitä, sillä toimeentulon ja oleskelun epävarmuus tekevät heistä motivoituneita työntekijöitä. Ulkomaalaisten merkityksestä työvoimana kertoo se, että useissa siivousyrityksissä työkielenä on englanti.

Könösen tutkimus sijoittuu kriittisen siirtolaisuustutkimuksen alaan. Tutkimus perustuu turvapaikanhakijoina ja opiskelijoina Aasiasta ja Afrikasta tulleiden ulkomaalaisten sekä matalapalkkaisten palvelualojen työnantajien haastatteluihin pääkaupunkiseudulla. Tutkimus on ensimmäinen ulkomaalaisten asemaa ja työoloja Suomessa maahanmuuton hallinnan ja prekarisaation kontekstissa käsittelevä väitöskirjatutkimus.

VTM Jukka Könösen yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluva väitöskirja "Tilapäinen elämä, joustava työ. Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina" tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella perjantaina 9.1.2015 klo 12.00 alkaen Metria-rakennuksen auditoriossa M100 (Yliopistokatu 7). Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Sakari Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Eeva Jokinen.

Jukka Könönen (s. 1978) on valmistunut valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006. Könönen työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Epävarma elämä. Epävirallinen maahanmuutto ja prekaari työvoima Suomessa” Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 1.1.2015 alkaen.

Lisätietoja: Jukka Könönen, jukka.kononen (at) uef.fi, p. 0505460572

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa