Unilääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden päällekkäiskäyttö yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla

 Viidennes Alzheimerin tautia sairastavista ja unilääkkeitä käyttävistä käytti samanaikaisesti vahvoja kipulääkkeitä, opioideja, paljasti Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Näiden lääkkeiden päällekkäiskäyttö oli vielä yleisempää vertailuhenkilöillä, mutta Alzheimerin tautia sairastavat käyttivät useammin vahvoja opioideja. Kaikista käyttäjistä noin puolella päällekkäiskäyttö oli pitkittynyttä ja kesti yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.

Pitkäaikainen päällekkäiskäyttö oli yhteydessä keuhkosairauksiin, osteoporoosiin ja aiemmin koettuun lonkkamurtumaan, mutta myös aiempaan päihdeongelmaan ja pitkäaikaiseen unilääkkeiden käyttöön. Näillä potilasryhmillä päällekkäiskäyttö on erityisen riskialtista ja voi lisätä keuhkokuumeen, luunmurtumien ja lääkkeiden väärinkäytön riskiä.

Alzheimerin tautia sairastavilla yleisin lääkeyhdistelmä oli rauhoittava bentsodiatsepiini ja heikko opioidi, verrokeilla puolestaan bentsodiatsepiinien kaltainen unilääke ja heikko opioidi. Alzheimerin tautia sairastavilla vahvojen opioidien käyttö yhtä aikaa bentsodiatsepiinin kanssa oli yleisempää kuin vertailuryhmässä. Eroa voi selittää se, että Alzheimerin tautia sairastavilla kipua hoidetaan usein lääkelaastarin avulla, ja Suomessa myytävät laastarivalmisteet sisältävät keskivahvaa tai vahvaa opioidia.

Keskushermostoon vaikuttavien rauhoittavien ja unilääkkeiden päällekkäiskäyttö opioidien kanssa on huolestuttavaa, sillä jo yksittäisen lääkkeen käyttöön liittyy vakavien haittavaikutusten ja -tapahtumien riski erityisesti Alzheimerin tautia sairastavilla haurailla iäkkäillä. Päällekkäiskäytön riskit ovat usein suurempia kuin hoidosta saatava hyöty, joten tarpeetonta päällekkäiskäyttöä tulisi välttää.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston valtakunnallista rekisteripohjaista MEDALZ-tutkimusta, jossa seurataan vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimusaineistoon kuului 70 718 Alzheimerin tautiin sairastunutta. Tieto lääkeostoista saatiin KELAn reseptitiedostosta. Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella ja julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.

Lisätietoja: 

Niina Karttunen, FaT, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, p. 050 383 1882, niina.karttunen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli: 

Karttunen N, Taipale H, Hamina A, Tanskanen A, Tiihonen J, Tolppanen AM, Hartikainen S. Concomitant use of benzodiazepines and opioids in community-dwelling older people with or without Alzheimer’s disease – A nationwide register-based study in Finland, julkaistu verkossa 29.10.2018. DOI: 10.1002/gps.5018

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa