Uusia kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja monisairastavuudesta ja hoidon integraatiosta

Euroopassa arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa monisairasta ihmistä ja määrä kasvaa edelleen. Monisairastavuus määritellään usein siten, että henkilöllä on vähintään kaksi hoitoa vaativaa pitkäaikaissairautta. Monisairastavuuteen liittyy usein monenlaisia vaikeita terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tällaiset henkilöt tarvitsevat apua ja tukea samanaikaisesti useilta eri tahoilta: perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sosiaalitoimesta.

Monissa Euroopan maissa on tiedostettu, että monisairastavuus on merkittävä haaste terveydenhuoltojärjestelmille. Euroopan komissio rahoitti Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe (ICARE4EU) -hanketta (2013–2016), jonka tavoitteena oli tuottaa päätöksentekijöille tietoa siitä, millaisia uudenlaisia käytäntöjä Euroopassa on kehitetty monisairaiden potilaiden hoidon ja palvelujen järjestämiseen.

ICARE4EU-hankkeen tuotoksina on julkaistu viisi policy briefiä, joissa monisairastavuutta lähestytään integraation, asiakaslähtöisyyden, rahoituksen ja eHealthin näkökulmista. Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden Anneli Hujalan, Helena Taskisen ja Sari Rissasen policy brief keskittyy siihen, miten integroinnin eri muodoilla voidaan tukea monisairaiden ihmisten hoitoa.

Mielenkiintoisina käytäntöinä tutkijat pitävät esimerkiksi Espanjan Valencian alueen ja Tanskan Sillkeborgin sairaalan esimerkkejä. Valenciassa on kehitetty moniongelmaisia potilaita varten ns. kahden asiakasvastaavan malli. Toinen asiakasvastaava toimii sairaalassa, toinen kunnan terveyskeskuksessa. Tiiviin – muun muassa nykyaikaisesti tablettien avulla tuetun – yhteydenpidon ansiosta monisairaan potilaan hoitoketju on aina ajan tasalla. Tanskan Silkeborgin sairaalassa puolestaan toimi erityinen klinikka, joka keskittyi monisairaiden potilaiden yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen hoidon arviointiin. Klinikka muodosti yhdistävän linkin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille.

Suomalaisena esimerkkinä ICARE4EU-aineistossa oli POTKU-hanke, jossa panostettiin pitkäaikaissairaiden ihmisten asiakaslähtöisiin hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Lisäksi POTKUssa kehitettiin monisairaiden potilaiden hoitopolkua ja sen pohjaksi asiakkuusprofiileja perustuen toisaalta siihen, kuinka vaikeasta lääketieteellisestä ongelmasta ja hoidosta kunkin asiakkaan kohdalla on kyse, ja toisaalta siihen, mitkä ovat kunkin potilaan ja hänen lähipiirinsä voimavarat.

Suomessa valmisteilla olevan sote-integraation haastavin kohderyhmä ovat monisairaat ja muut paljon erilaisia sote-palveluja tarvitsevat asiakkaat. Heidän palvelunsa voi olla laadukasta ja tehokasta vain siinä tapauksessa, että eri sote-toimijat – julkiset ja yksityiset sote-keskukset, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yksiköt, järjestöt ja maakunta – toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa. ICARE4EU-hankkeen policy briefeistä löytyy esimerkkejä, joita voidaan hyödyntää myös suomalaisten monisairaiden ja muiden paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen integroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa oli mukana professori Sari Rissasen johtama tutkijaryhmä sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä yhteiskuntatieteiden laitoksilta.

Lisätietoja policy briefeistä:

How to support integration to promote care for people with multimorbidity in Europe? Anneli Hujala, Helena Taskinen, Sari Rissanen. On behalf of the ICARE4EU consortium. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_26.pdf 

How to improve care for people with multimorbidity in Europe? Mieke Rijken, Verena Struckmann, Iris van der Heide, Anneli Hujala, Francesco Barbabella, Ewout van Ginneken, François Schellevis. On behalf of the ICARE4EU consortium. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_23.pdf 

How to strengthen patient-centredness in caring for people with multimorbidity in Europe? Iris van der Heide, Sanne P Snoeijs, Wienke GW Boerma, François GW Schellevis, Mieke P Rijken. On behalf of the ICARE4EU consortium. 2017. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_22.pdf 

How to strengthen financing mechanisms to promote care for people with multimorbidity in Europe? Verena Struckmann, Wilm Quentin, Reinhard Busse, Ewout van Ginneken. On behalf of the ICARE4EU consortium. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_24.pdf 

How can eHealth improve care for people with multimorbidity in Europe? Francesco Barbabella, Maria Gabriella Melchiorre, Sabrina Quattrini, Roberta Papa, Giovanni Lamura. On behalf of the ICARE4EU consortium. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_25.pdf 

Lisätietoja:

Anneli Hujala, yliopistotutkija, p. 040 7741508, anneli.hujala(at)uef.fi

Helena Taskinen, yliopistotutkija, p. 040 3552588, helena.taskinen(at)uef.fi

Sari Rissanen, professori, p. 040 5943774, sari.rissanen(at)uef.fi

http://www.icare4eu.org/news.php 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/news/news/2017/04/integrating-care-for-people-with-multimorbidity-what-does-the-evidence-tell-us 

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa