Villieläinten kuvatunnistuksen asiantuntijat kokoontuvat Joensuuhun

Valokuvatunnistuksen asiantuntijat eri puolilta maailmaa kehittävät villieläinten tunnistusta Joensuussa 3.-6. marraskuuta 2014. Itä-Suomen yliopiston järjestämässä ja Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa tieteen työpajassa huomioidaan erityisesti uhanalaiset, hankalasti tavoitettavat ja vähälukuiset lajit sekä niiden tutkimuksen kehittäminen ja kansalaisten osallistaminen.

Tehokas tapa havainnoida äkillisiä muutoksia

Eläimen pysyviin kuvioihin tai merkkeihin perustuva yksilötunnistaminen (photo-ID) mahdollistaa yksilön elinkaaren ja selviytymisen sekä eläinkantojen koon ja levittäytymisen arvioinnin. Se on myös tehokas tapa havainnoida eläinkantojen terveydentilassa ja selviytymisessä tapahtuneita äkillisiäkin muutoksia. Tarkan tiedon avulla voidaan tunnistaa erilaisia uhkatekijöitä ja hoitaa eläinkantoja kohdennetusti.

– Erityisesti uhanalaisten ja vähälukuisten lajien luotettava kannanarviointi edellyttää mahdollisimman tarkkaa ja ajantasaista seurantaa, jolloin perinteiset laskentamenetelmät vaativat usein tuekseen photo-ID:n tyyppisiä vaihtoehtoisia menetelmiä, kertoo yliopistotutkija Mervi Kunnasranta tapahtuman järjestävästä norppatutkimusryhmästä Itä-Suomen yliopistosta.

Idea syntyi saimaannorpan kuvapankista

Työpajan aiheena on luonnonvaraisten eläinten valokuvatunnistus ja sen sovellukset villieläinkantojen seurannassa ja suojelussa. Työpajassa paneudutaan muun muassa hylkeiden, valaiden, petoeläinten, lintujen ja matelijoiden yksilöntunnistamiseen.

­– Saimaannorpan osalta olemme lähteneet jo kokoamaan yksilökohtaista kuvapankkia, mistä idea työpajojen järjestämiseen alun perin syntyi. On todella hienoa, että meille tuli mahdollisuus työpajakokonaisuuden järjestämiseen täällä Itä-Suomessa. Eri puolelta maailmaa on tullut jo kiitosta tämän aivan uuden tyyppisen yhteistyömahdollisuuden järjestämisestä, mikä kertoo, että tarvetta verkostoitumiseen on, sanoo työpajan vetäjä Mervi Kunnasranta.

Tähtäimessä automaattinen lajintunnistus

Tavoitteena on keskustella erilaisista villieläinten valokuvakatalogeista ja niiden nykyistä laajemmasta soveltamisesta eri lajien tutkimuksessa. Samalla arvioidaan ja ratkaistaan lajispesifisiä ongelmakohtia, jotka liittyvät aineiston hankintaan ja analysointiin. Tarkoituksena on kehittää myös automaattisia lajintunnistusohjelmia.

Joensuussa marraskuussa järjestettävä työpaja on ensimmäinen kolmesta aihepiiriä käsittelevästä tapaamisesta. Käytännössä työpajoissa kehitetään ja opetellaan eri analysointimenetelmiä, joita alan asiantuntijat esittelevät. Lisäksi keskustellaan yleisöhavaintojen käytöstä saaduista kokemuksista sekä niiden hyödyntämisestä tutkimuksessa. Työpajakokonaisuus tarjoaa tutkijoille tilaisuuden kehittää yhteistyötä ja keskustella valokuvatunnistuksen tutkimuksen suuntaamista tulevaisuudessa.

Joensuun työpajaan osallistuu villieläintutkimuksen, suojelubiologian, kuvantunnistuksen, joukkoistamisen ja tietojenkäsittelyn asiantuntijoita kymmenestä maasta. Ensimmäisessä työpajassa tutkijat keskittyvät valokuva-aineiston hankintaan, hallintaan ja käsittelyyn. Seuraavat kaksi työpajaa järjestetään Suomessa vuonna 2015.

Lisätietoja:

Mervi Kunnasranta, p. 050 3713408, mervi.kunnasranta (at) uef.fi

Tapahtuman ohjelma: http://www.uef.fi/fi/photo-id/agenda

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa