Postin tulos vakaalla tasolla polttoainekustannusten voimakkaasta noususta huolimatta

Liikevaihdon kasvu 6 prosenttia • Liikevaihto 935,7 miljoonaa euroa (+6 %) • Liikevoitto 52,8 miljoonaa euroa (–17 %) • Katsauskauden voitto 39,3 miljoonaa euroa (–14 %) • Kaupunkilehtien jakelut lisääntyivät pääkaupunkiseudulla • Informaatiologistiikan kehitys suotuisaa Suomessa ja Baltiassa • Logistiikka vahvisti asemiaan Pohjois-Euroopassa

Suomen Posti -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2005 hieman edellisvuodesta 935,7 miljoonaan euroon (886,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Konsernin liikevoitto väheni 17 prosenttia edellisvuodesta 52,8 miljoonaan euroon (63,5 miljoonaa euroa). Kannattavuutta heikensi etenkin polttoainekustannusten jyrkkä nousu. Edellisvuoden liikevoittoa kasvattivat myyntivoitot, joista puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto pieneni 1,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Liiketoimintaryhmien kehitys Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 593,4 miljoonaan euroon (581,3 miljoonaa euroa). Osoitteellisen kirjeviestinnän (1. ja 2. luokan kirjeet ja osoitteelliset suoramainokset) volyymi pieneni hieman edellisvuodesta. Kirjeiden määrää pienentää yritysten ja kuluttajien välinen sähköinen tiedonsiirto. Esimerkiksi pankkien kuluttajille postittamien tiliotteiden määrä on vähentynyt. Osoitteellinen kirjeviestintä on laskussa monessa Euroopan maassa. Perinteiset kirjeet korvautuvat sähköisillä kiivainta tahtia Norjassa. Osoitteettomien suoramainosten määrä on ripeässä kasvussa. Posti on lisännyt merkittävästi osuuttaan myös kaupunkilehtien jakelussa etenkin pääkaupunkiseudulla. Sanomalehtien varhaisjakelumäärät kasvoivat, kun Posti osti Etelä-Karjalan Jakelu Oy:n liiketoiminnan, jakelut siirtyivät Postille syyskuun alussa. Informaatiologistiikan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 136,6 miljoonaan euroon (127,6 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti kotimaan ja Baltian liiketoimintojen suotuisa kehitys. Digitaalisen tulostuksen volyymit kasvoivat ripeästi. Suomessa kasvoi etenkin eKirjeiden määrä. Baltiassa tulostusvolyymeja kasvattivat keväällä 2004 tehdyt yritysostot. Saksassa ja Skandinaviassa digitaalisen tulostuksen volyymien kasvu hidastui kiristyneen markkinatilanteen ja hintojen laskun vuoksi. Informaatiologistiikka solmi merkittävän tiedonhallintaan liittyvän sopimuksen, jolla Nordea siirsi asiakirjojensa digitoinnin Suomessa Itellalle. Sopimuksen myötä Nordeasta siirtyi Itellaan syyskuussa noin 70 työntekijää. Sähköinen laskutus kasvoi vahvasti etenkin Baltian maissa, joissa Itellan tytäryhtiöt ovat merkittäviä yrityksiltä kuluttajille suuntautuvan sähköisen laskutuksen operaattoreita. Pohjoismaissa Itellan tytäryhtiö Elma Oyj Electronic Trading on sähköisen laskutuksen, asioinnin ja EDI-palvelujen johtava tuottaja. Logistiikan liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 219,7 miljoonaan euroon (181,3 miljoonaa euroa). Kasvua tuli eniten Logistiikan yritysostoista. Yritysten välinen pakettiliikenne kasvoi Suomessa merkittävästi. Varastopalveluissa tehtiin katsauskaudella merkittäviä yrityskauppoja. Keväällä Posti osti John Nurminen Oy:ltä Suomen ja Viron muotilogistiikkaliiketoiminnan, josta muodostettiin tytäryhtiö Logia Moda Oy. Keväällä hankittiin myös AW-Store Oy, joka tarjoaa varasto- ja logistiikkapalveluja kotimaan markkinoilla toimiville kauppa- ja teollisuusyrityksille. Asema Pohjois-Euroopan logistiikkamarkkinoilla koheni merkittävästi, kun Posti hankki tanskalaisen Combifragt Group A/S:n, joka tarjoaa kuljetus- ja huolintapalveluja sekä palveluvarastoratkaisuja erityisesti Skandinaviassa ja Baltian maissa. Yhtiön liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa vuodessa, henkilöstöä sillä on 450. Posti paransi asemiaan Venäjälle suuntautuvilla logistiikkamarkkinoilla ottamalla 1.9. käyttöön uuden logistiikkakeskuksen Kotkan satamassa. Uusi terminaali keskittyy Venäjälle, Baltiaan ja IVY-maihin suuntautuvien tavaroiden varastointiin ja käsittelyyn. Syyskuussa Posti päätti rakentaa logistiikkakeskuksen myös Moskovaan. Keskus otetaan käyttöön alkuvuonna 2007. Säätiö edistämään henkilöstön työkykyä ja terveyttä Suomen Posti Oyj päätti purkaa Postin Eläkesäätiön ja järjestää eläkevastuut uudelleen. Henkilöstön työeläkkeet siirrettiin Ilmariselle ja lisäeläketurva Henki-Pohjolalle. Eläkesäätiön purkamisen yhteydessä vapautuvista varoista päätettiin siirtää 10,5 miljoonan euron peruspääoma henkilöstön työkykyä ja terveyttä edistävään säätiöön. Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 23 872 (23 619) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 24 250 (23 040). Henkilöstön määrä lisääntyi lähinnä Logistiikan yritysostojen vuoksi. Koko vuoden näkymät Suomen Posti -konsernin liikevaihdon uskotaan kasvavan selvästi edellisvuodesta. Informaatiologistiikan ja Logistiikan palvelujen kehitysnäkymät ovat hyvät. Myös Logistiikan yrityskaupat tulevat kasvattamaan liikevaihtoa. Konsernin koko vuoden tulosta parantavat edellisvuodesta kertaluonteiset erät kuten esimerkiksi Eläkesäätiön purkamisessa tuloutuvat varat. Ilman kertaluonteisia eriä tuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi polttoainekustannusten ja muun palvelutuotannon kustannustason vuoksi. LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi viestintäjohtaja Petri Aaltonen, puh. 020 451 4676, petri.aaltonen@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta http://www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot/taloudellisetjulkaisut/vuosi2005/osavuosikatsaus3.html

Yrityksestä

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, NetPostista sekä Postin myymälöistä ja myyntipisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 1 142 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 19 300. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi