Suomen Posti siirtää eläkevastuiden hoidon Ilmariselle ja Henki-Pohjolalle

Suomen Posti Oyj siirtää Postin eläkesäätiössä olevan henkilöstönsä TEL-eläketurvan hoidon työeläkeyhtiö Ilmariselle ja lisäeläketurvan hoidon Henki-Pohjolalle. Samalla Posti panostaa henkilöstönsä työkyvyn ja työterveyden kehittämiseen uudella toimintamallilla, johon se käyttää noin kymmenen miljoonaa euroa.

Suomen Postin eläkesäätiössä on nyt vakuutettuna Suomen Posti Oyj:n työntekijöiden lisäksi kahdeksan kotimaisen tytäryhtiön työntekijät. TEL-eläkkeiden osalta vastuunsiirto käsittää noin 20 000 työntekijän ja 6 800 eläkkeellä olevan ja lisäeläkkeiden osalta 2 500 työntekijän ja 4 300 eläkkeellä olevan eläketurvan. Siirto ei vaikuta työntekijöiden tai eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen. Eläkesäätiön eläkevastuiden yhteismäärä on 462 miljoonaa euroa, josta TEL-eläkevastuiden osuus on 389 miljoonaa euroa ja lisäeläkevastuiden osuus 73 miljoonaa euroa. Vastuiden katteeksi siirtyy Henki-Pohjolaan kokonaisuudessaan ja Ilmariseen pääosin käteisvaroja. Lisäksi Ilmarisen omistukseen ja vastuun katteeksi siirtyy säätiön omistamat kaksi asuinkiinteistöä Helsingissä ja Tampereella sekä Helsingin keskustassa sijaitseva historiallisesti merkittävä Pääpostitalo. Siirrolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Postin kuluvan tilikauden tulokseen. Jatkossa siirto poistaa eläkesäätiön sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja sijoitustuottojen vaihtelun aiheuttamat heilahtelut Suomen Posti -konsernin tulokseen. − Eläkkeiden ja sijoitusvarallisuuden hoito edellyttää jatkuvaa panostusta osaamisen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Koska Posti haluaa keskittyä ydinliiketoimintoihinsa, siirrämme eläkkeiden hoidon ja sijoitustoiminnan näihin tehtäviin erikoistuneille asiantunteville ja vakavaraisille yhtiöille, Ilmariselle ja Pohjolalle, konsernijohtaja Jukka Alho kertoo. Samalla on sovittu, että Posti ohjaa eläkesäätiön purun yhteydessä nykyisen lainsäädännön mukaan vapautuvista varoista noin 10 miljoonaa euroa käytettäväksi tulevina vuosina suoraan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työssä jaksamiseen. − Tämä henkilöstöön panostaminen on toteutukseltaan ja mittakaavaltaan ainutlaatuinen eläkejärjestelyn yhteydessä. Erityisen tärkeää on ikääntyvien henkilöiden jaksaminen ja työterveyden ylläpito. Tätä on tarkoitus tukea monin eri toimin ja myös tutkimushankkeiden avulla, Jukka Alho toteaa. Konsernin henkilöstöä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni Paun puheenjohtaja Esa Vilkuna toteaa järjestön suhtautuvan päätökseen neutraalisti, koska eläkkeet ja henkilöstön vaikutusmahdollisuus on ratkaisun yhteydessä turvattu. Merkittävänä päänavauksena Vilkuna näkee muutoksen yhteydessä sovitun panostuksen sopimus- ja lakisääteisen tason ylittävään yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen. − Olemme tyytyväisiä siihen, että Posti luottaa osaamiseemme eläkevakuutusten hoitajana ja sijoitustoiminnan sekä työhyvinvointipalvelujen ammattilaisena, kommentoi Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro. − Postin siirtyminen asiakkaaksemme vahvistaa asemaamme yrityskentän osaajana. Osaamisemme perustuu laajaan vakuutustoiminnan asiantuntemukseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön Ilmarisen kanssa, Henki-Pohjolan toimitusjohtaja Jarmo Kuisma toteaa. Vakuutustoiminnan luovuttaminen ja varojen siirto Postin Eläkesäätiöltä tapahtuu 31.12.2005. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Vakuutusvalvontaviraston suostumusta. Lisätietoja: konsernijohtaja Jukka Alho, Suomen Posti Oyj, puh. 020 451 5600 johtaja Vesa Vertanen, Suomen Posti Oyj, puh. 020 451 5073 toimitusjohtaja Kari Puro, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, puh. 010 284 2626 viestintäjohtaja Satu Mehtälä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, puh. 010 284 3590, 050 539 8590 toimitusjohtaja Jarmo Kuisma, Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola, puh. 010 559 6724

Yrityksestä

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, NetPostista sekä Postin myymälöistä ja myyntipisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 1 142 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 19 300. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi