Yritysostot ja vakaa volyymikehitys kasvattivat liikevaihtoa

• Liikevaihto 1 235,2 miljoonaa euroa (+ 8 %) • Liikevoitto 95,2 miljoonaa euroa (+ 29 %) • Tilikauden voitto 69,6 miljoonaa euroa (+ 49 %) • Suoramainosjakelujen määrä kasvoi merkittävästi • Informaatiologistiikka vahvisti osaamistaan ja asemiaan Pohjois-Euroopassa • Kuljetus- ja varastointipalvelujen volyymit kasvussa

Suomen Posti -konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 1 235,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 8 %. Liikevaihtoa kasvattivat vuosina 2003 ja 2004 tehdyt yritysostot ja ennakoitua suurempi lähetysvolyymien kasvu. Konsernin liikevoitto oli 95,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 29 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 7,7 % (6,4 %) liikevaihdosta. Jos huomioidaan kerta-luonteiset erät, liikevoiton kasvuksi saadaan 15,6 miljoonaa euroa eli 22,1 %. Kannattavuutta paransi kustannustehokkuuden lisääntyminen palvelujen tuotannossa ja konsernitoiminnoissa. Tilikauden voitto oli 69,6 miljoonaa euroa (46,8 milj. euroa). Posti-konserni omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 65,5 % (65,8 %). Lähes puolet 78,3 miljoonan euron (71,6 miljoonaa euroa) investoinneista käytettiin yritysostoihin. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 19,5 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa) eli 1,6 % (2,0 %) liikevaihdosta. Asiakastyytyväisyys on kehittynyt hyvään suuntaan. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan sekä kuluttajat että yritykset pitivät postitoimintaa ja postinjakelua hyvänä. Tyytyväisyys on kasvanut vastaavaan vuonna 2002 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Viestinvälitys-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 808,0 miljoonaa euroa, missä on kasvua 8 %. Liikevaihtoa kasvatti sanomalehtijakelujen kasvu syksyllä 2003 tehdyn yritysoston (Leijonajakelu Oy) seurauksena. Myös suoramainosten määrät kasvoivat edellisvuodesta, osoitteettomien suorajakelujen kasvu oli peräti 33 %. Eduskunta muutti 23.2.2005 postipalvelulain kotimaan laatustandardia, mikä mahdollistaa postinjakelun harvaan asutuilla alueilla nykyistä aikaisemmin. Informaatiologistiikka-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 176,0 miljoonaan euroon, missä on kasvua 32 %. Suurin kasvu tuli yritysostoista sekä suurista ulkoistussopimuksista. Informaatiologistiikan kahdeksassa maassa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Saksa) toimivat tytäryritykset yhdistettiin yhtenäisen Itella-nimen alle tammikuussa 2005. Itella-ryhmä tarjoaa digitaalisen tulostamisen, sähköisen kaupankäynnin ja asioinnin, tiedonhallinnan ja suoramarkkinoinnin palveluja. Suomessa Itellan liikevaihtoa kasvattivat yritysostot. Liiketoimintaryhmä vahvisti asemiaan sähköisessä kaupankäynnissä ja asioinnissa hankkimalla keväällä 2004 Elma Oyj Electronic Tradingin osakkeet. Sähköistä ja paperista viestintää yhdistävien eKirjeen ja Multikirjeen myynti kehittyi Suomessa suotuisasti. Skandinavian yhtiöiden liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle, koska digitaalisen tulostuksen volyymit eivät kehittyneet edellisvuodesta. Saksassa liikevaihto kasvoi vuoden 2003 lopulla tehtyjen isojen tulostussopimusten ansiosta. Itella vahvisti keväällä 2004 asemiaan lähialueilla saattamalla loppuun kaupat Baltian maiden johtavista informaatiologistiikan yhtiöistä. Yhtiöiden myynti on kehittynyt hyvin, sillä alueen vahva talouskasvu heijastuu mm. digitaalisen tulostuksen volyymeihin. Logistiikka-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi yritysostot mukaan lukien 254,1 miljoonaan euroon eli 5 % edellisvuodesta. Logistiikan tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta Posti pystyi kasvattamaan merkittävästi kuljetusvolyymejaan. Pakettien määrä kasvoi lähes 5 % edellis-vuodesta. Kasvu oli suurinta yritysten välisissä kuljetuspalveluissa. Asiakasyritykset ulkoistavat logistisia toimintojaan, mikä antaa Postille hyvät mahdollisuudet palveluvarastoliiketoiminnan kasvattamiseen. Posti osti vuoden lopussa itselleen loput 40 % Rautakeskon kanssa yhdessä omistetusta Poske Logistiikka Oy:stä. Posti panostaa myös Venäjälle suuntautuviin tavaraliikenteen palveluihin. Tähän liittyen Posti osti loput 40 % itselleen North Euroway Oy:stä, joka tarjoaa kuljetus-, varastointi- ja transitopalveluja Suomen kautta Venäjälle tavaraa kuljettaville yrityksille. Maan kolmanneksi suurin työnantaja, maan suurin henkilöstörahasto Suomen Posti -konserni on maan kolmanneksi suurin työnantaja Helsingin kaupungin ja Nokian Oyj:n jälkeen. Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 23 297 henkeä (23 740), joista 7 975 (8 341) osa-aikaisia. Suomen Posti Oyj:ssä solmittiin vuoden 2004 aikana 820 pysyvää työsuhdetta, joista 182 oli kokoaikaisia ja 638 osa-aikaisia. Ulkomailla työskentelevien postilaisten määrä kasvoi yritysostojen ansiosta 728:aan (531). Suomen Posti Oyj:hin perustettiin Suomen suurin henkilöstörahasto 25.2.2005. Rahaston jäseniä ovat kaikki emoyhtiön sekä sen kokonaan omistamien tytär-yhtiöiden työntekijät eli yhteensä noin 23 000 henkilöä. Posti maksaa rahastoon vuosittain voittopalkkiota, joka määräytyy konsernin tavoitteen ylittävästä tuloksesta. Vuoden 2004 tuloksesta rahastoon maksettiin alkupanoksena 2 miljoonaa euroa. Näkymät vuodelle 2005 Yritykset jatkavat palvelujensa ulkoistamista, minkä vuoksi informaatio- ja logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan. Tietovirtojen digitalisoituminen jatkunee vuonna 2005 yhä vahvempana. Postilla on hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle sekä tuloksen myönteiselle kehitykselle. Posti turvaa uudistumisensa ja kasvunsa jatkossa investoinneilla, jotka liittyvät tuotantoverkoston modernisointiin, liiketoimintojen laajentamiseen Baltiassa ja Venäjällä sekä informaatio- ja materiaalilogistiikan uusiin teknologioihin. Posti uudisti sopimusasiakkaidensa kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut 1.3.2005 parantaakseen paperiviestinnän kilpailukykyä. Asiakkaat voivat nyt itse valita, haluavatko he palveluilta helppoutta vai edullista hintaa tekemällä esityötä itse. Uudistus tuo suoramarkkinointiin aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia. Posti otti 1.3.2005 käyttöön uudet kotimaan pakettipalvelut, jotka helpottavat huomattavasti pakettien lähettämistä. Postissa asioiva voi valita joko ovelle toimitettavan tai postista noudettavan paketin. Hinnoitteluvaihtoehtoina ovat painon mukainen hinta tai kiinteä hinta, johon sisältyy pakkaus ja kuljetus. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kotiin toimitettavien pakettien määrää. Posti päätti keväällä 2004 toimipaikkaverkon tulevaisuuden suuntalinjoista. jatkossakin säilytetään maanlaajuinen 1 300 palvelupisteen verkosto. Noin sata omaa postia siirtyy yrittäjien hoidettavaksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Muutostyö on jo käynnistynyt, ja vuonna 2005 aloittaa noin 60 uutta yrittäjäpostia. Konsernijohtaja Jukka Alho: Kilpailukyky kehittynyt tasaisesti Konsernijohtaja Jukka Alho kuvaa vuoden 2004 tulosta seuraavasti: ”Talouden positiivinen vire heijastui yritysasiakkaille tarjottujen palveluiden kasvuna kaikilla tärkeillä liiketoimintamme alueilla. Posti-konsernin kilpailukyky on kehittynyt tasaisesti viime vuosina. Kovan kansainvälisen kilpailun kohtaamme ennen kaikkea Logistiikka-liiketoiminnan yritysratkaisuissa sekä Informaatiologistiikan kaikilla osa-alueilla. Perinteisen postitoiminnan kilpailukyky on kehittynyt vakaasti, mikä näkyy erityisesti osoitteettoman suoramarkkinoinnin voimakkaana kasvuna. Posti-konserni saavutti kaiken kaikkiaan hyvän taloudellisen tuloksen palveluiden suotuisan kysynnän ja toiminnan tehokkuuden lisääntymisen ansiosta.” LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi Suomen Posti -konsernin vuositulos 2004 kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot

Yrityksestä

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, NetPostista sekä Postin myymälöistä ja myyntipisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 1 142 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 19 300. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi

Liitteet & linkit