Josek jalkautuu Liperissä 101 yritykseen

Liperin kunnan työllisyyspalvelut, Lipertek Oy ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy jalkautuvat liperiläisiin yrityksiin Suomen 101-vuotisjuhlavuonna. 

Josekin väki sekä Liperin kunnan työllisyyspalvelujen edustajat vierailevat 101 yrityksessä kuukauden aikana. Jalkautuminen yrityksiin aloitetaan näyttävästi 20.3.2018.

Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Josekin yritysneuvonnan palveluja, Liperin kunnan palveluja, kunnan työllisyyspalveluja sekä tuoda Josekin yritysneuvojien kasvoja tutuksi. Josekista jalkautuu noin 20 henkilöä liperiläisiin yrityksiin ja heidän mukanaan ovat myös Liperin kunnan työllisyyspalvelujen henkilöt sekä Lipertek Oy:n elinkeinojohtaja.

– Tämä on mielenkiintoinen ja tietyllä tavalla erilainenkin työpäivä meille josekilaisille, kertoo Liperin kuntavastaava yritysneuvoja Antti Mononen Josekista. – Josekilla on erittäin hyvät kokemukset aikaisemmista tämän tyyppisistä tempauksista. Yrittäjät ovat olleet myös tyytyväisiä, että heihin päin otetaan yhteyttä. Näin lähes kaikista yrityksistä löytyy jotakin kehittämistarpeita. Tietenkään emme pysty ratkaisemaan yritysten asioita yhdellä lyhyellä käynnillä, mutta yritysten kanssa sovitaan jatkotapaamiset. Tällainen proaktiivinen työ tuottaa aina tulosta.

Yritykset ovat valittu satunnaisotannalla Liperin lähes 800 yrityksestä. Kaiken kaikkiaan Josekin väki on ollut jo yhteydessä satoihin yrityksiin tämän tempauksen ja tammi-helmikuussa tehdyn teollisuustyöpaikkakyselyn aikana. Jos jokin yritys ei ole valikoitunut tempauksen kohteeksi, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä Josekiin.

Lisätietoja:
Antti Mononen, JOSEK Oy, puh. 0400 490 420
Mika Hyttinen, Lipertek Oy, puh. 0400 134 634