Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Kesko Oyj on vastaanottanut 29. lokakuuta 2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti viiden (5) prosentin rajan osakkeista 28. lokakuuta 2019.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus   Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,89 % osakkeista10,56 % äänistä 4,89 % osakkeista
10,56 % äänistä
100 019 752 osaketta385 652 815 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,51 % osakkeista10,72 % äänistä 5,51 % osakkeista
10,72 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KESKOAFI0009007900 3 981 271 osaketta 39 812 710 ääntä 3,98 % osakkeista10,32 % äänistä
KESKOBFI0009000202 909 032 osaketta909 032 ääntä 0,91 % osakkeista0,24 % äänistä
YHTEENSÄ 4 890 303 osaketta 40 721 742 ääntä 4,89 % osakkeista10,56 % äänistä

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.

Tilaa

Liitteet & linkit