Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Kesko Oyj on vastaanottanut 29. lokakuuta 2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti viiden (5) prosentin rajan osakkeista 28. lokakuuta 2019.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus   Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,89 % osakkeista10,56 % äänistä 4,89 % osakkeista
10,56 % äänistä
100 019 752 osaketta385 652 815 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,51 % osakkeista10,72 % äänistä 5,51 % osakkeista
10,72 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KESKOAFI0009007900 3 981 271 osaketta 39 812 710 ääntä 3,98 % osakkeista10,32 % äänistä
KESKOBFI0009000202 909 032 osaketta909 032 ääntä 0,91 % osakkeista0,24 % äänistä
YHTEENSÄ 4 890 303 osaketta 40 721 742 ääntä 4,89 % osakkeista10,56 % äänistä

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa

Liitteet & linkit