• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Juha Määttä ja Pirita Lehtinen K-Supermarket Karis-Karjaan kauppiaiksi - Juha Määttä och Pirita Lehtinen blir köpmän på K-Supermarket Karis-Karjaa

Juha Määttä ja Pirita Lehtinen K-Supermarket Karis-Karjaan kauppiaiksi - Juha Määttä och Pirita Lehtinen blir köpmän på K-Supermarket Karis-Karjaa

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 22.7.2021
Juha Määttä ja Pirita Lehtinen aloittavat syyskuun alusta K-Supermarket Karis-Karjaan kauppiaina. 


K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 22.7.2021
Juha Määttä och Pirita Lehtinen blir köpmän på K-Supermarket Karis-Karjaa i början av september 

Nykyinen kauppias Mikael Pettersson on tehnyt 43-vuotisen uran kaupassa. K-kauppiaana hän on toiminut yhteensä 20 vuotta ja niistä Karjaalla 15 vuotta. ”Tämä oli sopiva ajankohta jäädä vapaalle ja haluan toivottaa onnea uusille kauppiaille”, hän kertoo.

”Mikael on tehnyt Karjaalla merkittävän ja ansioituneen uran kauppiaana. Haluamme toivottaa hänelle antoisia tulevia vapaita. Uskomme, että pystymme jatkamaan hänen aloittamaansa työtä ja rakentaa paikkakunnalle Tavallista parempaa ruokakauppaa”, Juha ja Pirita kommentoivat.

K-Supermarket Karis-Karjaa paikkakunnan ketterin herkkukauppa

”Laadukkaiden peruselintarvikkeiden lisäksi tavoitteena on tehdä kaupasta paikkakunnan ketterin ja ratkaisulähtöisin herkkukauppa. Ruokakaupassa käynti voi parhaimmillaan tarjota elämyksiä ja ideoita arkeen ja juhlaan” uudet kauppiaat avaavat suunnitelmiaan. ”Valikoiman kehittäminen juuri meidän asiakkaille sopivaksi onnistuu parhaiten haastamalla henkilökunta ja saamalla asiakkailta vinkkejä sekä toiveita. Meillä on kyky ja halu tuoda valikoimaan juuri meidän asiakkaiden toivomat tuotteet.”

Vastuullisuus on käytännön tekoja

”Vastuullisuus on koko ajan entistä tärkeämpää ja koskee mielestäni niin kauppiasta, työntekijöitä, asiakkaita, kuin tavarantoimittajiakin. Vastuullisuus on monenlaisia käytännön tekoja ja valintoja. Lajittelu ja kierrätys on jo lähes itsestään selvää mutta lisäksi huomiota tulee kiinnittää entistä enemmän myös yhteisöön ja sen hyvinvoinnin kohottamiseen”, Juha listaa. ”Pyrkimys suosia lähituottajien tarjontaa entistä enemmän, ekologisuus esimerkiksi pakkausmateriaaleissa, energiatehokkuuden kohentaminen, jne. Unohtamatta tietenkään paikallisia nuoria tarjoamalla heille kesätöitä mukavassa työyhteisössä.”

K-Supermarket Karis-Karjaa on Juhan ja Piritan toinen kauppapaikka. He tulevat K-Supermarket Soukasta Espoosta. Juhalla on entuudestaan kokemusta yrittäjyydestä, koska hän on tehnyt 15-vuotisen uran ennen kauppiuutta IT-alalla yrittäjänä. Piritalla on K-ryhmän työkokemusta useammasta kaupasta jo yli kymmenen vuoden ajalta. Hän on työskennellyt monipuolisesti useilla eri osastoilla vastaavana. Molemmilla on taustalla kaupallisen alan koulutus. Vapaa-aikanaan Juha ja Pirita ahkeroivat rakenteilla olevaa mökkiään nikkaroiden sekä harrastaen traileriveneilyä Suomen kauniissa järvi- ja merimaisemissa.

Den nuvarande köpmannen Mikael Pettersson har gjort en 43-årig karriär i butiken. Som köpman har han verkat i sammanlagt 20 år, varav 15 år i Karis. "Det här är en lämplig tidpunkt att bli ledig och jag vill önska de nya köpmännen lycka till", berättar han.

"Mikael har gjort en betydande och förtjänstfull karriär som köpman. Vi vill önska honom givande fridagar. Vi tror att vi kan fortsätta med jobbet han har påbörjat att bygga upp en bättre matbutik på orten", kommenterar Juha och Pirita.

K-Supermarket Karis-Karjaa ortens smidigaste delikatessbutik

"Utöver högklassiga baslivsmedel är syftet att göra butiken till ortens smidigaste och mest lösningsfokuserade delikatessbutik. Ett besök i matbutiken kan som bäst erbjuda upplevelser och idéer för vardag och fest", avslöjar de nya köpmännen om sina planer. "Utvecklingen av sortimentet så att det passar just våra kunder lyckas bäst då personalen utmanas och tips och önskemål fås från kunderna. Vi har förmåga och vilja att ta in just de produkter som våra kunder önskar."

Ansvarsfullhet är konkreta handlingar

"Ansvarsfullhet blir allt viktigare hela tiden och jag anser att den berör såväl köpmannen, de anställda, kunderna som leverantörerna. Ansvarsfullhet är konkreta handlingar och val av många slag. Sortering och återvinning är redan i det närmaste självklara, men därtill ska allt mer uppmärksamhet fästas vid samhället och att öka dess välbefinnande", räknar Juha upp. "En strävan att gynna närproducenternas utbud allt mer, en ekologisk aspekt till exempel i förpackningsmaterial, ökad energieffektivitet, osv. Lokala ungdomar inte att förglömma genom att erbjuda dem sommarjobb i en trevlig arbetsgemenskap."

K-Supermarket Karis-Karjaa är Juhas och Piritas andra affärsplats. De kommer från K-Supermarket Soukka i Esbo. Juha har företagarerfarenhet från tidigare, för han har en 15-årig karriär som företagare i IT-branschen bakom sig. Pirita har över tio års erfarenhet av jobb i butiker i K-gruppen. Hon har jobbat med mångsidiga uppgifter som ansvarig för flera olika avdelningar. Båda har en utbildning inom den merkantila branschen i bakgrunden.

På fritiden snickrar Juha och Pirita på stugan som håller på att byggas och kör med trailerbåt i Finlands vackra insjö- och havslandskap.

Lisätietoja/För mer information: K-kauppias Juha Määttä, puh. 040 551 2132, mail: juha.maatta@k-supermarket.fi

K-Supermarketit ovat tavallista parempia ruokakauppoja, jotka tarjoavat asiakkailleen aina ajankohdan parhaat raaka-aineet ja ideat niin arjen kuin juhlankin ruoanlaittoon. K-Supermarket-kauppias henkilökuntineen rakentaa kauppansa valikoiman oman asiakuntansa mukaan tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Monipuolisilla valikoimilla, vastuullisesti toimien ja parasta palvelua tarjoten inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossaan! K-Supermarket-ketjuun kuuluu yli 240 kauppaa. www.k-supermarket.fi 

K-Supermarketarna är bättre matbutiker, som alltid erbjuder sina kunder tidpunktens bästa råvaror och idéer för matlagningen såväl till vardags som till fest. K-Supermarketköpmannen med personal utformar butikens sortiment utifrån sina kunder och erbjuder rikligt med såväl lokala närprodukter som specialiteter. Med ett mångsidigt sortiment, ansvarsfullt handlande och genom att erbjuda den bästa betjäningen inspirerar vi våra kunder så att de blir entusiastiska och lyckas med matlagningen! Till K-Supermarketkedjan hör över 240 butiker. www.k-supermarket.fi 

Tilaa

Multimedia

Multimedia