• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 345 miljoner euro i januari-september

K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 345 miljoner euro i januari-september

Report this content

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 24.10.2019

K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 345 miljoner euro (moms 0 %) i januari-september. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till sammanlagt 243,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 101,6 miljoner euro. 

Österbotten

Dagligvaruhandelns försäljning i Österbotten var 125,2 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 1,7 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning var 47,1 miljoner.

”K-Citymarketprojektet i Liselund i Vasa ligger för närvarande på planeringsbordet. Vi har länge varit med i projektet Wasa Station och följer det med intresse", berättar regiondirektör Jari Alanen.

Södra Österbotten

Dagligvaruhandelns försäljning i landskapet var 118,2 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 54,5 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 3,3 %.

"Vi har höga förväntningar på K-Citymarket i Ideapark i Seinäjoki. K-Supermarketprojektet i Kasperi i Seinäjoki framskrider planenligt. Beredningen av det nya K-Supermarketprojektet som planeras i Törnävä fortsätter", säger Jari Alanen.

K-laddningsnätet byggs ut

K-gruppen har redan laddningsstationer i anslutning till över 65 affärer runtom i Finland. Utbyggnaden av det landsomfattande laddningsnätet fortgår och målet är att K-laddningsnätet ska omfatta närmare 400 laddningsstationer vid över 70 K-affärer vid utgången av året. www.k-lataus.fi

Den hittills enda laddningsstationen i Österbotten och Södra Österbotten finns i Vasa vid K-Citymarket i Stenhaga.

För mer information: Regiondirektör Jari Alanen, Keskos Västra Finlands region, tfn 050 620 26

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars försäljning uppgår till 13 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 41 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 10 miljarder euro och har cirka 23 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens hållbaraste företag inom handelsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Tilaa