K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 345 miljoner euro i januari-september

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 24.10.2019

K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 345 miljoner euro (moms 0 %) i januari-september. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till sammanlagt 243,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 101,6 miljoner euro. 

Österbotten

Dagligvaruhandelns försäljning i Österbotten var 125,2 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 1,7 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning var 47,1 miljoner.

”K-Citymarketprojektet i Liselund i Vasa ligger för närvarande på planeringsbordet. Vi har länge varit med i projektet Wasa Station och följer det med intresse", berättar regiondirektör Jari Alanen.

Södra Österbotten

Dagligvaruhandelns försäljning i landskapet var 118,2 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 54,5 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 3,3 %.

"Vi har höga förväntningar på K-Citymarket i Ideapark i Seinäjoki. K-Supermarketprojektet i Kasperi i Seinäjoki framskrider planenligt. Beredningen av det nya K-Supermarketprojektet som planeras i Törnävä fortsätter", säger Jari Alanen.

K-laddningsnätet byggs ut

K-gruppen har redan laddningsstationer i anslutning till över 65 affärer runtom i Finland. Utbyggnaden av det landsomfattande laddningsnätet fortgår och målet är att K-laddningsnätet ska omfatta närmare 400 laddningsstationer vid över 70 K-affärer vid utgången av året. www.k-lataus.fi

Den hittills enda laddningsstationen i Österbotten och Södra Österbotten finns i Vasa vid K-Citymarket i Stenhaga.

För mer information: Regiondirektör Jari Alanen, Keskos Västra Finlands region, tfn 050 620 26

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars försäljning uppgår till 13 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 41 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 10 miljarder euro och har cirka 23 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens hållbaraste företag inom handelsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Tilaa