• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 104,1 miljoner euro i början av året

K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 104,1 miljoner euro i början av året

Report this content

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 25.4.2019

K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 104,1 miljoner euro (moms 0 %) i början av året. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till sammanlagt 77,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 26,8 miljoner euro. 

Österbotten

Inom dagligvaruhandeln i landskapet Österbotten uppgick försäljningen till 39,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 12,4 miljoner euro.

  • I Österbotten uppvisar K-Marketaffärerna en fortsatt fin försäljningsutveckling och den ligger 7 % på plus. I Vasaregionen syns den fina utvecklingen inom byggverksamheten på K-Rautaaffärernas siffror, en utveckling på 16 %, kommenterar regiondirektör Jari Alanen.

Södra Österbotten

Inom dagligvaruhandeln i Södra Österbotten uppgick försäljningen till 38 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 14,4 miljoner euro. 

  • Satsningarna på K-Supermarketkedjans nätverk syns på försäljningen, som ökade med 8,8 % under början av året. K-Rautaaffärernas utveckling, 7,5 %, kommer från den tilltagande handeln med konsumenter och proffskunder. I landskapet pågår ett intensivt byggande och bostäder inreds, berättar Jari Alanen.

För mer information: Regiondirektör Jari Alanen, Keskos Västra Finlands region, tfn 050 620 26

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars försäljning uppgår till 13 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 41 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 10 miljarder euro och har cirka 23 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens hållbaraste företag inom handelsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi 

Tilaa

Multimedia

Multimedia