K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 104,1 miljoner euro i början av året

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 25.4.2019

K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 104,1 miljoner euro (moms 0 %) i början av året. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till sammanlagt 77,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 26,8 miljoner euro. 

Österbotten

Inom dagligvaruhandeln i landskapet Österbotten uppgick försäljningen till 39,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 12,4 miljoner euro.

  • I Österbotten uppvisar K-Marketaffärerna en fortsatt fin försäljningsutveckling och den ligger 7 % på plus. I Vasaregionen syns den fina utvecklingen inom byggverksamheten på K-Rautaaffärernas siffror, en utveckling på 16 %, kommenterar regiondirektör Jari Alanen.

Södra Österbotten

Inom dagligvaruhandeln i Södra Österbotten uppgick försäljningen till 38 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 14,4 miljoner euro. 

  • Satsningarna på K-Supermarketkedjans nätverk syns på försäljningen, som ökade med 8,8 % under början av året. K-Rautaaffärernas utveckling, 7,5 %, kommer från den tilltagande handeln med konsumenter och proffskunder. I landskapet pågår ett intensivt byggande och bostäder inreds, berättar Jari Alanen.

För mer information: Regiondirektör Jari Alanen, Keskos Västra Finlands region, tfn 050 620 26

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars försäljning uppgår till 13 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 41 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 10 miljarder euro och har cirka 23 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens hållbaraste företag inom handelsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi 

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia