K-ryhmä ja WWF talkoilevat Viitasaarella uhanalaisen taimenen hyväksi

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 7.9.2018 KLO 9.00

K-ryhmä, WWF ja alueen muut toimijat kunnostavat kutu- ja pienpoikasalueita uhanalaiselle taimenelle 7–8.9. Viitasaarella. K-ryhmä ja WWF ovat mukana Viitasaaren Kymön- ja Kellankoskella tehtävissä virtavesikunnostuksissa monivuotisella K-Kalapolut-yhteistyöllään, jonka tavoitteena on Suomen vaelluskalojen pelastaminen.

Kolima–Keitele on valtakunnallisesti merkittävä noin 8,5 km pitkä koskireitti, joka kuuluu luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkostoon. Reitti koostuu useista koskista ja näitä yhdistävistä suvanto- ja järvialtaista. Kosket sijoittuvat kuuteen selvästi järvialtaiden toisistaan erottavaan koskialueeseen.

Kolima–Keitele-reittiin kuuluvalla Viitasaaren Kymön- ja Kellankoskella kunnostetaan talkoilla taimenen kutu- ja pienpoikasalueita perjantaina ja lauantaina 7.–8.9.  

Perjantaina 7.9. virtavesitalkoot järjestetään klo 10.00–15.00 Kymönkoskella osoitteessa Vesannontie 633, Viitasaari (Kymönkoski). Lauantaina talkookohteena on klo 10.00–15.00 Kellankoski osoitteessa Kellantie 512, Viitasaari (Kella).

Talkoita ohjaa paikan päällä WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

”Nämä Viitasaaren talkoot ovat osana koskien täydennyskunnostusta, jota tehdään tällä hienolla koskireitillä. Näitä meidän sisävesien arvokkaita virtavesireittejä ja niiden upeita vapaita koskia tulee vaalia. Täällä on tehty esimerkillistä eri tahojen yhteistyötä, jotta alueen kalastuksellinen vetovoimaisuus on säilynyt ja koskien kalaston hyvinvointiin kiinnitetään huomiota”, Vihtonen sanoo.

K-Kalapolut-talkoot ovat osa Kolima–Keitele-koskireitin täydennyskunnostusta. Koliman- ja Kyminkosken koskiosakaskunnat sekä Metsähallitus vastaavat projektin omarahoitusosuudesta. Projekti on saanut avustusta myös Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Täydennyskunnostuksen koordinoi Kalasydän Oy. Talkookohteita operoidaan myöhemmin syksyllä vielä ilmasta käsin helikopterisoraistuksella, mutta käsin tehtävää valmistelua ja arvokasta virtavesityötä on tätä ennen syytä tehdä talkoovoimin.

Kyminkosken Koskiosakaskunnan Kauko Närhi on tyytyväinen.

”On hienoa, että Kolima–Keitele-koskireitin uhanalaisen vaeltavan taimenen kutu- ja pienpoikasalueita voidaan näin talkootyönäkin parantaa. Taimenen hyvälle ja säännölliselle luonnonlisääntymiselle ja poikastuotannolle on alueella selkeä tahtotila”, Närhi sanoo.

Paikallisia K-kauppiaita mukana talkoissa

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi alkoi viime vuonna ja päättyy vuonna 2021. Suomen vaelluskaloista vaellussiika, lohi, taimen ja ankerias ovat uhanalaisia.

K-Kalapolut-yhteistyön tarkoituksena on avata nousuesteitä ja tehdä purokunnostuksia talkoohengessä yhdessä paikallisten toimijoiden, maanomistajien, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa ”Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

”On ollut hienoa nähdä, miten ihmiset eri puolilla Suomea ovat lähteneet mukaan talkoilemaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, sanoo kaikissa tämän vuoden talkoissa mukana ollut K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen.

Viitasaaren lisäksi on tänä vuonna järjestetty K-Kalapolut-talkoot Vihdissä, Kuhmossa, Heinävedellä, Nurmeksessa, Kangasniemellä ja Ylöjärvellä. Kuten aiemmissa talkoissa, myös Viitasaarella mukana on paikallisia K-kauppiaita.

”Luonnonsuojelu on meille tärkeää ja siksi lähdemme innolla mukaan kunnostamaan Kolima–Keiteleen vesistöjä. Haluamme toimia samalla esimerkkinä muille ja kannustaa muitakin mukaan K-Kalapolut-talkoisiin”, sanovat kauppiaat Heidi Varrio-Koskiranta ja Sami Koskiranta K-Supermarket Viitasaaresta.

”Viitasaari on kuuluisa kalapaikka jo vuosisatojen takaa, joten on hyvä, että kalakantoja elvytetään”, sanoo K-Rauta-kauppias Jouni Raatikainen.

Lisätietoja antavat:
WWF Suomen puolesta virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, puh. 040 5050 620
K-ryhmän K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, puh. 050 320 8473
Metsähallituksen puolesta eräsuunnittelija Olli Urpanen, puh. 020 639 5056
Kalasydän Oy:n puolesta Mika Sohlberg, puh. 0500 103 344
Kyminkosken Koskiosakaskunnan puolesta Kauko Närhi, puh. 040 734 6269
Koliman koskiosakaskunnan puolesta Jussi Puranen, puh. 0400 242 199.

Seuraa K-Kalapolut-yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta www.kalapolut.fi.


WWF:n virtavesityö

Keskon ja WWF:n yhteinen hanke on osa WWF:n virtavesityötä. Siihen kuuluu myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Patokato-hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista vaellusesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. WWF osallistuu myös suurempien vaellusesteiden poistoon muun muassa rakentamalla luonnonmukaisia kalateitä sekä vaikuttamalla aktiivisesti lainsäädäntöön. Tavoite on, että tulevaisuuden Suomessa virtavedet ovat esteettömiä ja kalojen elinkierto ja virtavesilajiston monimuotoisuus turvattu
. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä: www.wwf.fi/virtavedet.

K-ryhmä

K-ryhmän noin 42 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä. Autamme yli 1 800:aa kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin kaupan alan yritys ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi

Avainsanat:

Tilaa