• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän Arkibarometri: 87 % suomalaisista on tyytyväisiä arkeensa - mutta vain viidesosa nauttii siitä

K-ryhmän Arkibarometri: 87 % suomalaisista on tyytyväisiä arkeensa - mutta vain viidesosa nauttii siitä

Report this content

Suomalaiset ovat arkeensa tyytyväistä kansaa, jolle vastuullisuus on päivittäisiä ja arkisia tekoja. Jopa 87 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa tyytyväisiä arkeensa tällä hetkellä. Suosituimmaksi arjen vastuullisuusteoksi nousee jätteiden lajittelu, jota tekee 79 prosenttia vastaajista. Tiedot käyvät ilmi K-ryhmän toteuttamasta Arkibarometri-tutkimuksesta, joka selvittää suomalaisten ajatuksia arjesta.

Arkeensa tyytyväiset suomalaiset näkevät tulevaisuutensa vielä valoisampana: jopa 92 prosenttia vastaajista uskoi olevansa arkeensa tyytyväisiä vielä vuoden kuluttua tutkimuksen tekohetkestä.

”On jopa lohdullista, että vaikka koronan myötä monet asiat ovat muuttuneet, suomalaisten tyytyväisyys omaan arkeensa on näin vankkaa. Näyttää siltä, että meille suomalaisille ihan normaali perusarki tuottaa tyytyväisyyttä”, analysoi K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen.

Suomalaisille merkityksellisten arjen asioiden TOP3-listalle nousevat hyvinvointi ja terveys (61 %), perhe (54 %) sekä taloudellinen vakaus (45 %). Heillä, jotka ovat arkeensa kaikkein tyytyväisimpiä, arjessa korostuvat erityisesti riittävä aika itselle ja perheelle, mielekäs työ- tai opiskelupaikka, tyytyväisyys omaan kotiin sekä vähäisempi määrä yleisiä huolenaiheita. Vaikka suurimmalle osalle arki on edes jossain määrin sujuvaa, lopulta kuitenkin vain 20 prosenttia vastaajista kertoo nauttivansa arjestaan.

”Näyttää siltä, että suomalaisten mielestä elämän ei tarvitse olla täydellistä, jotta voimme olla tyytyväisiä arkeemme. On myös mielenkiintoista pohtia, miten viimeiset poikkeusvuodet näkyvät siinä, mille asioille arjessa annetaan arvoa ja merkitystä. Hyvinvoinnin ja terveyden, perheen sekä taloudellisen vakauden merkitys on varmasti erityisen korostunut viime aikoina, kun moni on joutunut kohtaamaan niihin liittyviä huolia”, Vakkilainen sanoo.

98 % suomalaisista tekee vastuullisuustekoja arjessaan

Arkibarometrissa perehdyttiin myös suomalaisten ajatuksiin vastuullisuudesta. Tulokset osoittavat sen olevan tärkeä osa suomalaisten arkea: valtaosa eli 78 prosenttia koki vastuullisesti toimimisen arjessa tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Vastuullisuuden merkityksen osalta tuloksista nousi selkeitä alueellisia eroja: Pohjois-Suomessa asuvista 45 prosenttia raportoi arjen vastuullisuuden olevan heille erittäin tärkeää. Itä-Suomessa vastaava luku on 26 prosenttia. Etelä- ja Länsi-Suomessa luku on 30 prosenttia.

Suurin osa suomalaisista, 84 prosenttia, uskoo yksilön vaikutusmahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vain 2 prosenttia vastaajista ei usko ilmastonmuutokseen lainkaan.

Miltei jokainen suomalainen raportoi tekevänsä jotain vastuulliseksi mieltämiään tekoja arjessaan: peräti 98 prosenttia vastaajista valitsi kysyttäessä listalta jonkun vastuullisuusteon, joka toteutuu omassa arjessa. Suosituimmat arjen vastuullisuusteot ovat tuttuja meistä jokaiselle: kärkeen nousee jätteiden lajittelu (79 %), ja heti sen perässä on hävikkiruoan syntymisen välttäminen (75 %) sekä kolmantena kotimaisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen (64 %).

”Suomalaiset näyttävät olevan mestareita arkisissa vastuullisuusteoissa, joilla on parhaimmillaan myös suuri vaikuttavuus, kun jokaisen panos lasketaan yhteen. Toki vastuullisuustekoja tarvitaan koko ajan enemmän ja laajemmin niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöidenkin tasolla. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että oman arjen vastuullisuustekojen ei tarvitse olla rakettitiedettä, vaan ihan perusjuttuja. Inspiraatiota voi hakea vaikkapa omien isovanhempien tavasta elää arkeaan”, Minna Vakkilainen summaa.

Arkibarometri tutkii suomalaisten ajatuksia arjesta

K-ryhmän Arkibarometri kartoittaa suomalaisten ajatuksia arjesta ja sen eri elementeistä kuten ruoasta, asumisesta ja liikkumisesta. Nyt julkaistu raportti keskittyy tuomaan yhteen havaintoja suomalaisten arjesta eri näkökulmista ja sitä kautta maalaa kuvaa suomalaisten ajattelusta laajemminkin.

Arkibarometri-tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena online-kyselynä K-Kylä-asiakaspaneelissa syksyllä 2021. Kohderyhmänä oli 18–70-vuotiaat aikuiset. Aineisto painotettiin Suomen aikuisväestöä vastaavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 1163 vastaajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 0,9-3,2.

Liite: K-ryhmän Arkibarometri tammikuu 2022

Lisätietoja:

K-ryhmän viestintä, viestinta@kesko.fi, p. 010 535 0200

K-ryhmän noin 39 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Autamme noin 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi