• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän myynti jatkoi kasvu-uralla Lounais-Suomen alueella / Fortsatt tillväxt för K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region

K-ryhmän myynti jatkoi kasvu-uralla Lounais-Suomen alueella / Fortsatt tillväxt för K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE/K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 27.10.2022

K-ryhmän myynti jatkoi kasvu-uralla tammi-syyskuussa Lounais-Suomen alueella ja se oli yhteensä 1 113,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Myynti kehittyi 1,1 %.

K-gruppens försäljning uppvisar en fortsatt tillväxt i januari-september i Sydvästra Finlands region och den uppgick till sammanlagt 1 113,2 miljoner euro (moms 0 %). Försäljningen ökade med 1,1 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 284,8 miljoonalla eurolla ja se oli plussalla 13,0 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 769,8 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Autokaupan myynnin arvo oli 58,5 miljoonaa euroa.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Korona-aikana saavutettu vahva päivittäistavarakaupan myynti on pysynyt ennätyskorkealla tasolla ja paikoin vahvistunut”, kommentoi myyntilukuja Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna. ”Loppukesästä K-ruokakaupoissa aloitettu herkkukauppa ja halpa kauppa-konseptin toimenpiteet tuottavat tällä hetkellä hyvää tulosta ja myös kustannustietoiset asiakkaat tavoitetaan aiempaa paremmin.”

”Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa menestytään vahvasti rakennusyrittäjien asiakassegmentissä. Alueen hyvään myynnin kehitykseen vaikuttavat meneillään olevat hankkeet, jotka mm. Turun alueella jatkuvat vahvana”, Inna jatkaa.

K-kauppojen yhteyteen rakennetaan jatkuvasti K-Lataus-pisteitä sähköautoille. Seuraavana latauspisteet saadaan K-Citymarket Ravattulaan, K-Citymarket Loimaalle, Kaarinan K-Supermarket Katariinaan ja Paimion K-Supermarketiin.

Varsinais-Suomessa rakentamisen ja talotekniikan kauppa liki 13 %:n kehityksellä

Maakunnassa K-ryhmän myynti oli yhteensä 774,9 miljoonaa euroa ja siinä oli kehitystä 0,9 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 524,8 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kehitys oli 12,9 % ja myyntieurot 200,3 miljoonaa euroa. Autokaupan myynnin arvo oli 49,8 miljoonaa euroa.

Syyskuun alussa avattiin Maskuun uusi K-Supermarket ja samassa kiinteistössä toimivat myös Alko, apteekki, laajat Postin palvelut, parturi-kampaamo sekä ruuan verkkokaupan noutopalvelut. ”K-Supermarket Masku on ylittänyt kaikki odotukset ja kaupasta on syntynyt koko alueen uusi palvelukeskus”, iloitsee Lauri Inna. ”K-Supermarket Piikkiön laajennusremontti on aikataulussa ja valmistuu ensi kesäksi.”

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi 13 % Satakunnassa

K-ryhmän myynti maakunnassa oli yhteensä 301,2 miljoonaa euroa ja se kehittyi 1,7 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 207,9 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi 13,0 % ja myynti oli 84,5 miljoonaa euroa. Autokaupan myynnin arvo oli 8,7 miljoonaa euroa.

”Olen erittäin tyytyväinen Porin Karjarannan K-Supermarket-hankkeen käynnistymiseen ja Pormestarinluodon K-Market-hankkeen nopeaan etenemiseen”, Inna sanoo. ”Huittisten Huhkolan K-Market avautui uudistuneena lokakuun alussa ja uudistus oli erittäin onnistunut.”

Fortsatt tillväxt för K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region

K-gruppens försäljning uppvisar en fortsatt tillväxt i januari-september i Sydvästra Finlands region och den uppgick till sammanlagt 1 113,2 miljoner euro (moms 0 %). Försäljningen ökade med 1,1 %.

Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 284,8 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 13,0 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 769,8 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. I bilhandeln var försäljningens värde 58,5 miljoner euro.

Till Keskos Sydvästra Finlands region hör Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

"Den starka försäljningen som uppnåddes i dagligvaruhandeln under coronatiden har legat kvar på rekordhög nivå och förstärkts på vissa ställen", kommenterar Keskos regiondirektör i Sydvästra Finland Lauri Inna försäljningssiffrorna. "Åtgärderna i konceptet Delibutik billig butik som lanserades i K-mataffärerna på sensommaren ger gott resultat för närvarande och även kostnadsmedvetna kunder nås bättre än förr."

"Inom byggvaru- och husteknikhandeln är tillväxten stark i kundsegmentet byggföretagare. Till regionens goda försäljningsutveckling bidrar pågående projekt, som fortsätter starkt bl.a. i Åboregionen", fortsätter Inna. 

I anslutning till K-affärerna byggs kontinuerligt K-Lataus-punkter för elbilar. Följande laddningspunkter fås vid K-Citymarket Ravattula, K-Citymarket Loimaa, K-Supermarket Katariina i S:t Karins och K-Supermarket Pemar.

I Egentliga Finland uppvisar byggvaru- och husteknikhandeln en utveckling på närmare 13 %

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick till sammanlagt 774,9 miljoner euro, en ökning på 0,9 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 524,8 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Inom byggvaru- och husteknikhandeln blev försäljningsutvecklingen 12,9 % och försäljningen uppgick till 200,3 miljoner euro. I bilhandeln var försäljningens värde 49,8 miljoner euro.

I början av september öppnades en ny K-Supermarket i Masku och i samma fastighet verkar även Alko, apotek, Postis omfattande service, en frisörsalong och avhämtningstjänster för mathandel på nätet. "K-Supermarket Masku har överträffat alla förväntningar och butiken har blivit en ny servicecentral för hela området", glädjer sig Lauri Inna. "Utbyggnaden av K-Supermarket Pikis håller tidtabellen och den kommer att vara klar till nästa sommar."

Byggvaru- och husteknikhandeln utvecklades med 13 % i Satakunta

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick i fjol till sammanlagt 301,2 miljoner euro, en ökning på 1,7 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 207,9 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Byggvaru- och husteknikhandeln ökade med 13,0 % och uppgick till 84,5 miljoner euro. I bilhandeln var försäljningens värde 8,7 miljoner euro.

"Jag är mycket nöjd med att K-Supermarketprojektet i Karjaranta i Björneborg har kommit i gång och med att K-Marketprojektet i Pormestarinluoto framskrider snabbt", säger Inna.

Lisätietoja: Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna, puh. 040 764 4711, mail: lauri.inna@kesko.fi

För mer information: Regiondirektör Lauri Inna, Kesko Sydvästra Finland, tfn 040 764 4711, e-post: lauri.inna@kesko.fi

Tilaa