• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän myynti Lounais-Suomen alueella oli yli 1,1 miljardia euroa - K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region överskred 1,1 miljarder euro

K-ryhmän myynti Lounais-Suomen alueella oli yli 1,1 miljardia euroa - K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region överskred 1,1 miljarder euro

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.10.2021

K-ryhmän myynti Lounais-Suomen alueella oli tammi-syyskuussa yhteensä 1 101,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 4,5 %.

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 29.10.2021

K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region uppgick i januari-september till sammanlagt 1 101,3 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 4,5 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 775,2 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 2,0 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 252,1 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 9,0 %. Autokaupan myynti oli 74,1 miljoonaa euroa ja se kehittyi 17,8 %.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Myynnin kehitykset ovat kokonaisuutena hyviä, kun vertauslukuina ovat viime vuoden huippukehitykset”, kommentoi Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa K-ryhmän kokonaismyynti oli 768 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,0 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 527,3 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi 3,9 % ja oli 177,4 miljoonaa euroa. Autokaupan myynti oli 63,4 miljoonaa euroa ja sen kehitys oli 19,0 %.

”Maakunnassa kauppaverkoston kehitystyöt on tiiviisti käynnissä ja jatkossa kauppamme ovat entistäkin vetovoimaisempia ja kunkin alueen asiakkaille räätälöityjä”, Lauri Inna kertoo.

Turussa K-Citymarket Länsikeskuksessa on tehty mittava uudistusremontti ja se on valmis marraskuun alussa. Uuden Citymarketin avajaisia  odotetaan vähintäänkin innostuneesti. Maskun uuden K-Supermarketin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uuden kaupan avaus on loppukesällä 2022. Naantalissa K-Supermarket Ukko-Pekka saa täysin uuden kiinteistön viereiselle tontille ja rakennushankkeen suunnittelu on jo käynnistetty. Kesäksi 2022 Naantalin asuntomessualueelle rakentuvan K-Marketin rakennustyöt ovat jo pitkällä.

Ahvenanmaa

”Ahvenanmaalla K-ryhmällä on ollut vahva 6,5 %:n myynninkehitys. Maakunnassa on tehty hyvää kehitystyötä kaupoissa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Godbyssä K-Supermarket Mattsonsissa on meneillään laaja uudistustyö, joka valmistuu keväällä 2022”, kertoo Inna.

Satakunta

Satakunnassa kokonaismyynti kehittyi 8,3 % ja myynti oli yhteensä 296,2 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan myynti oli 210,7 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 74,8 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 23,3 %. Autokaupan myynti oli 10,7 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 11,3 %.

”Satakunnassa meneillään oleva myönteinen myynninkehitys kannustaa jatkossakin suunnittelemaan hankkeita ja investointeja maakuntaan”, Lauri Inna sanoo.

Porin K-Citymarket Mikkolassa tehty kokonaisuudistus on ollut onnistunut ja asiakkaat ovat ottaneet uudistuneen kaupan hyvin vastaan.

Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 775,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 2,0 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 252,1 miljoner euro, en ökning på 9,0 %. Bilhandelns försäljning ökade med 17,8 % till 74,1 miljoner euro.

Till Keskos Sydvästra Finlands region hör landskapen: Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

"Som helhet är försäljningsutvecklingen god, eftersom jämförelsetalen är fjolårets toppenutveckling", kommenterar Keskos regiondirektör i Sydvästra Finland, Lauri Inna.

Egentliga Finland

K-gruppens totala försäljning i Egentliga Finland ökade med 3,0 % till 768 miljoner euro. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 527,3 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 1,1 %. Byggvaru- och husteknikhandeln ökade med 3,9 % och uppgick till 177,4 miljoner euro. Bilhandelns försäljning blev 63,4 miljoner, vilket innebär en ökning på 19,0 %.

"I landskapet pågår ett intensivt arbete med att utveckla butiksnätet och i fortsättningen har våra butiken ännu större attraktionskraft och har skräddarsytts för varje område", berättar Lauri Inna.

På K-Citymarket Länsikeskus i Åbo har det gjorts en omfattande ombyggnad, som blir klar i början av november. Förväntningarna inför nyöppningen av Citymarket är minst sagt entusiastiska. Byggnadsarbetena på den nya K-Supermarketen i Masku håller tidtabellen och den nya butiken kommer att öppnas på sensommaren 2022. I Nådendal får K-Supermarket Ukko-Pekka en helt ny fastighet på den intilliggande tomten och planeringen av byggnadsprojektet har inletts. Byggnadsarbetena på K-Market som byggs till sommaren 2022 på bostadsmässoområdet i Nådendal är redan långt hunna.

Åland

"På Åland redovisade K-gruppen en stark försäljningsutveckling på 6,5 %. I landskapet har ett gott utvecklingsarbete gjorts för att förbättra kundupplevelsen i butikerna. På K-

Supermarket Mattsons i Godby pågår en omfattande ombyggnad, som blir klar våren 2022", berättar Inna.

Satakunta

I Satakunta ökade totalförsäljningen med 8,3 % och försäljningen blev totalt 296,2 miljoner euro. Dagligvaruhandelns försäljning var 210,7 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 3,7 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 74,8 miljoner euro, en ökning på 23,3 %. Bilhandelns försäljning ökade med 11,3 % till 10,7 miljoner euro.

"Den positiva försäljningsutvecklingen i Satakunta sporrar till att även i fortsättningen planera projekt och investeringar i landskapet", säger Lauri Inna.

Den totala ombyggnaden av K-Citymarket Mikkola i Björneborg var lyckad och kunderna har tagit väl emot den förnyade butiken.

Lisätietoja/För mer information: Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna, puh. 040 764 4711, mail: lauri.inna@kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars detaljförsäljning uppgår till 14 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 39 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter cirka 11 miljarder euro och har cirka 18 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör över 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens mest ansvarsfulla företag inom mataffärsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Tilaa