• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän myynti oli Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 247 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 247 miljoner euro

K-ryhmän myynti oli Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 247 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 247 miljoner euro

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 23.7.2021

K-ryhmän myynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 247,4 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Pohjanmaalla myynti oli 127 miljoonaa euroa

K-ryhmän myynti maakunnassa oli yhteensä 127 miljoonaa euroa ja se kehittyi 2,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 88,4 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 0,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 38,6 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 7,5 %.

Etelä-Pohjanmaalla rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi yli 8 %

K-ryhmän myynti oli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 120,4 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,0 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 81,9 miljoonaa ja se kehittyi 0,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli 38,5 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 8,1 %.

 

K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 247 miljoner euro

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 23.7.2021

K-gruppens försäljning i Österbotten och Södra Österbotten uppgick till sammanlagt 247,4 miljoner euro (moms 0 %) under det första halvåret.

I Österbotten uppgick försäljningen till 127 miljoner euro

K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick till totalt 127 miljoner euro och ökade med 2,5 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 88,4 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 0,4 %. Byggvaru- och husteknikhandeln uppgick till 38,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 7,5 %.

I Södra Österbotten ökade byggvaru- och husteknikhandeln med mer än 8 %

K-gruppens försäljning i Södra Österbotten uppgick till totalt 120,4 miljoner euro och ökade med 3,0 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 81,9 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,7 %. Byggvaru- och husteknikhandeln uppgick till 38,5 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 8,1 %.

Lisätietoja/För mer information: : Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, puh. 050 620 26, mail: jari.alanen@kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

 

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars detaljförsäljning uppgår till 14 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 39 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter cirka 11 miljarder euro och har cirka 18 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens mest ansvarsfulla företag inom mataffärsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

 

Tilaa