• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän myynti Pohjanmaalla oli 195 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick till 195 miljoner euro

K-ryhmän myynti Pohjanmaalla oli 195 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick till 195 miljoner euro

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.10.2021

K-ryhmän myynti Pohjanmaalla oli tammi-syyskuussa yhteensä 194,4 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 3,2 %.

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 29.10.2021

K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick i januari–september till totalt 194,4 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 3,2 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 134,8 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 59,6 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 8,5 %.

”Vilkas rakentaminen ja remontointi maakunnassa näkyy rautakaupan vahvana kasvuna. Urheilukaupan kehitys oli lähes 21 %, mikä kertoo ihmisten haluavan pitää hyvää huolta kunnostaan”, kommentoi myyntejä Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”K-Citymarketien käyttötavarapuolella oli myös hyvä yli 7 %:n myynninkehitys. Valikoimien jatkuva kehitystyö tuottaa siellä hyvää tulosta.”

Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 134,8 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 1,1 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning ökade med 8,5 % till sammanlagt 59,6 miljoner euro.

"Det syns på den starka tillväxten i järnhandeln att det byggs och renoveras livligt i landskapet. Inom sporthandeln blev utvecklingen nästan 21 %, vilket visar att människorna är måna om att sköta sin kondition", kommenterar Keskos regiondirektör i Västra Finlands region, Jari Alanen, försäljningen. "Även bruksvarusidan på K-Citymarketvaruhusen uppvisar en god försäljningsutveckling på över 7 %. Det kontinuerliga arbetet för att utveckla sortimentet ger ett gott resultat."

Lisätietoja/För mer information: Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, puh. 050 620 26, mail: jari.alanen@kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars detaljförsäljning uppgår till 14 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 39 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter cirka 11 miljarder euro och har cirka 18 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör över 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens mest ansvarsfulla företag inom mataffärsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi  

Tilaa

Multimedia

Multimedia