Katsaus ulkona syömisen markkinaan toisen viikon jälkeen

Report this content

K-ryhmän ravintolatukku Kespron katsaus ulkona syömisen markkinaan: Suomen ulkona syömisen markkina heräilee edelleen. Ravintolaruokailu on selkeästi kasvanut viime viikkoon nähden. Henkilöstöruokaloiden osalta paluu entiseen näyttää tapahtuvan kuitenkin hitaammin kuin muissa ravintoloissa.

Katsaus on jatkoa katsaukselle ulkona syömisen markkinaan ensimmäisen viikon jälkeen:
https://www.kespro.com/ideat-ja-inspiraatiot/artikkelit/katsaus-ulkona-syomisen-markkinaan-ensimmaisen-viikon-jalkeen

Mitä muutoksia viime viikkoon on nähtävissä, Kespron kaupallinen johtaja Jerry Tiittala?
Ulkona syömisen markkina on kehittynyt odotuksiamme paremmin, jota aurinkoiset ilmat tällä viikolla ovat varmasti edesauttaneet. Ulkona syömisen kasvu edelliseen viikkoon nähden on positiivinen, mutta edelleen maltillinen.

Henkilöstöruokaloiden osalta paluu entiseen näyttää tapahtuvan kuitenkin hitaammin kuin muissa ravintoloissa. Toimistojen etätyöskentelyn jatkumisesta johtuen moni henkilöstöravintola on jo linjannut avaavansa toimintojaan vasta syksyllä. Henkilöstöravintoloissa jopa pelätään, että henkilöstöruokailu ei lähde uudelleen kunnolla käyntiin, vaikka ravintoloita koskevat rajoitukset nyt asteittain lievenisivätkin.

Syksyä silmällä pitäen opiskelija- ja kouluravintoloissa odotellaan vielä päätöksiä, miten syyslukukauden osalta koulu- ja korkeakoulupuolella tullaan järjestelemään kevään opetus.

Yleisesti ravintoloista ja kahviloista puhuttaessa voidaan sanoa, että näiltä puuttuu tällä hetkellä kolmannes tai neljännes myynnistä viime vuoden alkukesään verrattuna.

Minkälaiset tuotteet ovat myyneet rajoitusten poistuttua?
Alkukesän suursuosikki kuluttajien ravintolajuomana on ollut vissy, jonka myynti on Kesprossa lisääntynyt yli 200 % viime vuoteen verrattuna. Mielenkiintoisena kuriositeettina tämä ajankohta huomioiden on se, että fingerfood-tuotteet ovat myyneet viime viikkojen aikana hyvin. Esimerkiksi mozzarella-tikuissa on esimerkiksi nähty jopa yli 100 % kehityksiä viime vuoteen verrattuna. Muutoinkin street food -kategoriasta pizza- ja burger ‑annokset ovat olleet kuluttajien suosiossa.

Kun katsotaan kahta viikkoa kokonaisuutena, minne ollaan menossa?
Trendi on edelleen ylöspäin kaikissa ravintolatyypeissä. Ensimmäisellä viikolla nähtiin suomalaisten parissa suuri innostus ravintoloihin paluussa ja tämä innostus on jatkunut myös maltillisesti tälle viikolle tultaessa. Kuluttajien yhä kasvavaa paluuta ravintoloihin tehtäneen myös ensi viikolle tultaessa.

Kespron asiakkaiden yhteydet Kesproon ovat edelleen kasvaneet viime viikkoon nähden, kun ravintoloiden toimintaa ajetaan ylös. Valtaosa yhteydenotoista koskee tavaroittamiseen ja ratkaisujen hakemiseen ravintolan ongelmatilanteisiin liittyen.

Miltä tuleva juhannus vaikuttaa ravintolaruokailun osalta?
Ravintolat elävät edelleen varovaisesti päivä kerrallaan ja sama koskee juhannuksen suunnittelua. Ravintolat tarkkailevat säätä erityisen tarkasti, sillä se saattaa vaikuttaa ulkona syömisen päiväkohtaiseen suosioon koronajälkeisessä tilanteessa suuremmalla kulmakertoimella kuin normaalisti.

On myös vaikea arvioida, onko mökkijuhannuksen vietto tänä kesänä normaalia suositumpaa. Toisena vaihtoehtona on, että ihmiset ovat jo kyllästyneet mökkeilyyn ja nyt juhannusta haluttaisiin viettää ihmisten ilmoilla ravintoloissa. Paljon vaikuttaa myös se, miten ravintolat aikovat juhannuksena pitää ovensa auki ja miten tätä kuluvan viikon aikana markkinoidaan kuluttajille.

Alueellisia erikoishuomioita ulkona syömisen markkinasta Suomessa?
Suurissa kaupungeissa ravintolaruokailu kasvaa edelleen nopeinten. Pohjois-Suomessa tehdään edelleen muuta Suomea hitaampaa paluuta ulkona syömiseen, kun kuluttajien tulevaa lomakäyttäytymistä vielä arvioidaan. Tunturilapissa ravintoloissa edelleen hiljaisempaa, kun turistimäärät ovat vähäisiä. Norjan rajan avaaminen tulee vaikuttamaan positiivisesti Pohjois-Suomen ulkona syömisen markkinaan.

Haastattelu toteutettu perjantaina 12.6.2020.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Otto Heinonen, p. 050 566 2236

Kespro on Suomen johtava foodservice-toimialan tukkukauppa, joka toimii sekä asiakasyritystensä että kuntien kumppanina Suomessa. Kespro tarjoaa asiakkailleen räätälöidyt ja monipuoliset hankintaratkaisut sekä toimitus- ja noutopalvelut. Kaikki toiminta perustuu tinkimättömään laatuun ja aitoon asiakasymmärrykseen. Kespro haluaa tehdä ulkona syömisestä elämyksellisempää, vastuullisempaa ja suositumpaa. Kespro on osa K-ryhmää. www.kespro.com

Tilaa