• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Kesko Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan ja luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Kesko Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan ja luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-sarjan osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-sarjan osakkeita.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen päättämää valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt perustaa omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 26.4.2018 ja lopetetaan viimeistään 31.7.2018. Hankittava määrä on enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 0,7 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä.

Takaisinosto-ohjelman mukaisiin osakehankintoihin voidaan käyttää enintään 25 miljoonaa euroa ja osakekohtainen enimmäishankintahinta on 50,00 euroa/osake. Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 20 prosenttia tai alittaa 10 prosenttia Kesko Oyj:n B-osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu kutakin kaupankäyntipäivää edeltävän 20 kaupankäyntipäivän keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Kesko Oyj:n hallitus päätti myös toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla siten, että hallitus käyttää voimassa olevaa, yhtiökokouksen 4.4.2016 myöntämää osakeantivaltuutta ja luovuttaa kyseisen valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 2 759 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:ia kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta hallituksen kokouspäivän 24.4.2018 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen suunnitellaan toteutettavaksi viimeistään 31.5.2018.  Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 11.4.2018.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa