• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua vahvemman kehityksen ansiosta

Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua vahvemman kehityksen ansiosta

Report this content

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650-750 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Myös edelleen vahvistunut markkinakehitys sekä yleinen hintojen nousu vaikuttavat positiivisesti toimialan kehitykseen.  

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut selvästi edellisestä vuodesta. Autokaupassa myynnin kasvu ja toiminnan tehostuminen etenevät suunnitellusti.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat. Myös päivittäistavarakaupan ja autokaupan näkymät loppuvuoden osalta ovat aikaisemmin arvioitua myönteisemmät.

Vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on leveä monista epävarmuustekijöistä johtuen. Erityisesti kulutuksen ennakoitavuus, tavaroiden saatavuus, hintainflaation kehitys ja pandemian kesto vaikeuttavat arviointia loppuvuoden osalta.

Kesko julkistaa puolivuosikatsauksen 23.7.2021.

Yhtiön 15.4. antamat ja 28.4.2021 osavuosikatsauksen yhteydessä toistamat aiemmat tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus 2021 kuuluivat:

”TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on jatkunut vahvana ja samalla foodservice-liiketoiminta on pysynyt kannattavana vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua parempana. Myös autokauppa on kasvanut edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty edelleen parantamaan. Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Covid-19-pandemian kehityksen vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida ja siitä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen leveä.”

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540

Kesko Oyj

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy
www.kesko.fi