• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta

Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta

Report this content

Kesko nostaa osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430 – 510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen alustava liikevaihto oli noin 2 815 miljoonaa euroa (Q2/2019: 2 781,4 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 155 miljoonaa euroa (Q2/2019: 122,5 milj. euroa). Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto ja kannattavuus on kehittynyt hyvin foodservice-liiketoiminnan myynnin laskusta huolimatta. Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tietoihin. Kesko julkistaa vuoden 2020 puolivuosikatsauksen 23.7.2020.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana. Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin ja kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun.

Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto on laskenut selvästi myös autokaupassa. Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa.

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri.

Yhtiön osavuosikatsauksessa 28.4.2020 antamat aiemmat tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus 2020 kuuluivat:

”Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2020 ja sitä verrataan vuoteen 2019. COVID-19-pandemiasta ja talouden maailmanlaajuisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2020 olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa ja näin ollen jäävän jonkin verran vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 461,6 miljoonaa euroa. Yhtiö ei anna liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistusta.

Yhtiö arvioi ruoan kysynnän kuluttajakaupassa jatkuvan hyvänä COVID-19-pandemiasta johtuvasta poikkeustilanteesta huolimatta. Myynnin ennakoidaan kasvavan sekä päivittäistavarakaupoissa että erityisesti ruoan verkkokaupassa. Foodservice-liiketoiminnassa ja käyttötavarakaupassa myynnin ennakoidaan laskevan.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kehityksen arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisen ennakoidaan heijastuvan yritysasiakasmyyntiin. Lisäksi kauppojen aukiolonsääntely vaikuttaa rakentamisen ja talotekniikan kaupan maakohtaisiin myynnin kehityksiin.

Autokaupassa sekä uusien että käytettyjen autojen myynnin ennakoidaan laskevan vuodesta 2019. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Kesko on käynnistänyt laajat kustannussopeutukset kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi. Kustannussopeutuksia toteutetaan henkilöstöä lomauttamalla ja sopeuttamalla laajasti muita kustannuksia.”

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540

 

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy
www.kesko.fi

Tilaa

Liitteet & linkit