• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua paremman markkinakehityksen johdosta

Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua paremman markkinakehityksen johdosta

Report this content

Kesko nostaa vuoden 2022 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730 840 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 800 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Keskosta on tullut Pohjois-Euroopan johtava toimija rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Onnistuneet strategiset valinnat ja muun muassa keskittyminen entistä enemmän yritysasiakaskauppaan parantavat kannattavuutta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kysynnän arvioidaan jatkuvan aiemmin ennakoitua vahvempana etenkin yritysasiakaskaupassa. Vahvan kysynnän lisäksi tulosta ennakoidaan parantavan odotettua voimakkaampi hintojen nousu.

Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan hyvällä tasolla. Erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnan myynnin kehityksen ja tuloksen ennakoidaan olevan aikaisemmin arvioitua vahvempaa.

Myös vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli edellistä vuotta ja ennakoitua parempi. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen alustava liikevaihto oli noin 2 707 miljoonaa euroa (Q1/2021: 2 539,4 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 144 miljoonaa euroa (Q1/2021: 116,2 milj. euroa). Kannattavuutta paransi rakentamisen ja talotekniikan kaupan hyvä tulos. Kesko julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen 29.4.2022.

Tulevaisuuden näkymien arviointia ja kysynnän ennakointia vaikeuttaa epävarmuudet geopolitiikkaan, yleisen taloustilanteen kehitykseen, inflaatioon ja tavaroiden saatavuuteen liittyen sekä covid-19 pandemia.

Yhtiön 3.2. antamat aiemmat tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus 2022 kuuluivat:

”TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2022 ja sitä verrataan vuoteen 2021.

Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset.

Päivittäistavarakaupan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2022. Pandemian hellittäessä ruoan myynnin ennakoidaan osittain siirtyvän kuluttajakaupasta foodservice-tukkukauppaan. Ruoan hintainflaation arvioidaan osaltaan tukevan myynnin kasvua.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa näkymät ovat myönteiset. Arvioimme myynnin pysyvän hyvällä tasolla yritysasiakaskaupassa, jonka osuus on noussut 75 %:iin toimialan myynnistä. Kysynnän arvioidaan normalisoituvan kuluttajakaupassa. Hintainflaation arvioidaan tukevan kasvua, mutta pitkittyessään vähentävän rakentamista. 

Autokaupassa uusien autojen myynnin kehityksen ennakointia vaikeuttaa komponenttien toimitusketjuihin liittyvät epävarmuudet. Puolijohteiden saatavuudesta johtuvat toimitusongelmat haittaavat autokaupan liiketoimintaa vielä vuonna 2022.

Covid-19-pandemiatilanteen kehityksellä on edelleen vaikutusta yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2022. Covid-19 pandemian ohella tulevaisuuden näkymien arviointia ja kysynnän ennakointia vaikeuttaa yleisen taloustilanteen kehitykseen, inflaatioon, geopolitiikkaan sekä tavaroiden saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.”

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540.

Kesko Oyj

JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.kesko.fi