Kesko Oyj luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa yhtiökokouksen 8.4.2019 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-sarjan osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-sarjan osakkeita.  

Kesko Oyj:n hallitus päätti toteuttaa yhtiökokouksen 8.4.2019 päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla siten, että hallitus käyttää voimassa olevaa, yhtiökokouksen 4.4.2016 myöntämää osakeantivaltuutta ja luovuttaa kyseisen valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 2 378 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:ia kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta hallituksen kokouspäivän 24.4.2019 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen toteutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 8.4.2019.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa