Kesko Oyj luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-osakkeita.

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 4 918 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:a kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta 27.4.2022 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen toteutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Osakkeiden luovuttaminen perustuu yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 7.4.2022.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi