Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Report this content

Varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Toni Pokelaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Pokela toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Hallituksen jäsenistä Peter Fagernäs, Jannica Fagerholm ja Matti Kyytsönen ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Esa Kiiskinen, Matti Naumanen ja Toni Pokela ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, sillä Kiiskisen, Naumasen ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa. Piia Karhu on ei-riippumaton yhtiöstä, sillä Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund on Karhun työnantajan Finnair Oyj:n hallituksen jäsen.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Tilaa