Kesko Oyj päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on 17.12.2020 hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan. Päivitetty tiedonantopolitiikka tulee voimaan 1.1.2021. Keskeiset muutokset tiedonantopolitiikassa koskevat niin kutsuttua hiljaista jaksoa ja sijoittajauutistiedotekategoriaa.

Ennen tulosjulkistuksia on niin sanottu hiljainen jakso, jonka aikana Kesko ei kommentoi Kesko-konsernin taloudellista tilaa tai Kesko-konsernin tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä eikä Kesko järjestä sijoittajatapaamisia. Hiljaiset jaksot alkavat 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. ja ovat kukin kuitenkin aina vähintään 21 päivää. Kukin hiljainen jakso kestää kyseessä olevan raportointikauden tuloksen julkistamiseen asti. Aiemmin hiljainen jakso alkoi 30 vuorokautta ennen tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkaisua.

Kesko aloittaa sijoittajauutisten julkaisemisen pörssitiedotteiden ja lehdistötiedotteiden rinnalla. Sijoittajauutisilla tiedotetaan liiketoimintaan liittyviä asioita, jotka eivät täytä sääntelyssä tai tiedonantopolitiikassa pörssitiedottamiselle asettamia kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa. Jatkossa Kesko tiedottaa muun muassa kuukausittain julkistettavat myyntitiedotteet sijoittajauutisena.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Karoliina Partanen, puh. 010 53 20744
talous- ja rahoitusjohtaja CFO Jukka Erlund, puh. 010 53 22113
sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi