Keskon myynti joulukuussa

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli joulukuussa 2019 yhteensä 875,8 milj. euroa ja se kasvoi 3,3 %. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen myynti kasvoi 1,3 %.

”Keskon myynti kasvoi joulukuussa 3,3 % autokaupan sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan vetämänä. Kasvuun vaikutti osaltaan tukkumyyntipäivien määrä, joita oli yksi edellistä vuotta enemmän, sekä autokaupan osalta alhaiset vertailukauden myyntiluvut. Päivittäistavarakaupassa myynnin kasvua hidasti erityisesti käyttötavarakaupassa leuto talvi sekä ostovoimaan vaikuttanut veronpalautuskäytännön muutos”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli joulukuussa 515,4 milj. euroa ja se kasvoi 0,3 %. Myynti kasvoi joulusesongin myötä ruokakaupassa, mutta laski käyttötavarakaupassa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli joulukuussa 299,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 3,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 4,2 %, Suomessa myynti kasvoi 6,4 % ja ulkomailla 2,7 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 10,8 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 11,3 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 5,6 %.

Autokaupan myynti oli joulukuussa 61,8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,5 %. Raportoitu myynti kasvoi 22,3 %. Autokaupassa kehitykseen vaikutti WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotto vertailuvuonna, mikä laski autojen toimituksia vertailuvuonna.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa joulukuussa 2019:

  Joulukuu 2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 515,4 +0,3 +0,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 124,6 +2,4 +3,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 174,7 +8,0 +3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 299,3 +5,6 +3,4
Autokauppa yhteensä 61,8 +22,3 +2,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,8    
Kaikki yhteensä 875,8 +3,3 +1,3
       
Suomi yhteensä 701,1 +2,2 +0,9
Muut maat yhteensä 174,7 +8,0 +3,1
Kaikki yhteensä 875,8 +3,3 +1,3

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa loka-joulukuussa 2019:

  1.10.-31.12.2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 471,2 +1,9 +1,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 486,9 -0,3 +0,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 590,7 +3,4 -1,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 077,6 +1,7 -0,4
Autokauppa yhteensä 228,9 +19,0 +2,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,9    
Kaikki yhteensä 2 775,7 +3,0 +0,9
       
Suomi yhteensä 2 185,0 +2,8 +1,5
Muut maat yhteensä 590,7 +3,4 -1,4
Kaikki yhteensä 2 775,7 +3,0 +0,9

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-joulukuussa 2019:

  1.1.-31.12.2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 5 584,9 +2,8 +3,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 2 047,0 +1,1 +1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 2 394,4 +9,6 +2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 441,4 +5,5 +2,2
Autokauppa yhteensä 878,0 -3,6 -11,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,9    
Kaikki yhteensä 10 898,4 +3,3 +1,6
       
Suomi yhteensä 8 504,0 +1,6 +1,3
Muut maat yhteensä 2 394,4 +9,6 +2,8
Kaikki yhteensä 10 898,4 +3,3 +1,6

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat toimineet kauppiasliiketoimintamallilla molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2018 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 ja 2019 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS, 1A Group, Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot.

Joulukuussa 2019 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 18 eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Loka-joulukuussa myyntipäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna, samoin kuin tammi-joulukuussa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Tilaa