Keskon myynti joulukuussa

Report this content

Kesko-konsernin myynti oli joulukuussa 2020 yhteensä 886,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,7 % edellisestä vuodesta.

Keskon myynti jatkoi kasvuaan joulukuussa kaikilla toimialoilla. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi 14,2 % päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu oli vahvaa kaikissa toimintamaissa, myynti kasvoi vertailukelpoisesti 17,2 %. Autokaupan myynti kasvoi 21,4 %, erityisesti sähköautojen kysyntä jatkui hyvänä. Myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan toimituspäivien edellistä vuotta suurempi määrä”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli joulukuussa 551,1 milj. euroa ja se kasvoi 6,9 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 14,2 %. Kespron myynti laski 18,7 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset, matkustusrajoitukset sekä etätyöskentely. Toimituspäiviä oli kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli joulukuussa 262,2 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 17,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 18,9 %, Suomessa myynti kasvoi 16,9 % ja ulkomailla 21,4 %. Toimituspäiviä oli Suomessa kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 3,3 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 12,4 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly joulukuun 2020 raportoituun myyntiin. Kesko Senukain myynti oli joulukuussa 79,3 milj. euroa ja se laski 2,3 %. Kesko Senukain toimintamaista Liettuassa ja Latviassa kauppojen aukioloa rajoitettiin koronaepidemiasta johtuen.  

Autokaupan myynti oli joulukuussa 75,1 milj. euroa ja se kasvoi 21,4 %.

Kesko-konsernin myynti joulukuussa oli 886,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,7 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa joulukuussa 2020:

Joulukuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 551,1 +6,9 +6,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 142,6 +14,4 +14,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 119,6 -31,5 +21,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 262,2 -12,4 +17,2
Autokauppa yhteensä 75,1 +21,4 +21,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,0
Kaikki yhteensä 886,4 +1,2 +10,7
Suomi yhteensä 766,7 +9,4 +9,3
Muut maat yhteensä 119,6 -31,5 +21,4
Kaikki yhteensä 886,4 +1,2 +10,7

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa loka-joulukuussa 2020:

1.10.-31.12.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 525,9 +3,7 +3,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 508,4 +4,4 +4,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 438,1 -25,8 +9,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 946,5 -12,2 +6,6
Autokauppa yhteensä 233,6 +2,1 +2,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,7
Kaikki yhteensä 2 700,4 -2,7 +4,4
Suomi yhteensä 2 262,3 +3,5 +3,5
Muut maat yhteensä 438,1 -25,8 +9,8
Kaikki yhteensä 2 700,4 -2,7 +4,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-joulukuussa 2020:

1.1.-31.12.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 5 773,9 +3,4 +3,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 2 163,2 +5,7 +6,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 2 019,6 -15,7 +5,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 182,7 -5,8 +5,9
Autokauppa yhteensä 904,6 +3,0 -3,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -21,3
Kaikki yhteensä 10 839,9 -0,5 +3,5
Suomi yhteensä 8 820,3 +3,7 +3,1
Muut maat yhteensä 2 019,6 -15,7 +5,5
Kaikki yhteensä 10 839,8 -0,5 +3,5

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Kesko Senukai sisältyy konsernin raportoituun myyntiin 30.6.2020 saakka. 1.7.2020 alkaen Kesko Senukai on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen yhdellä rivillä yhteisyrityksenä. Kesko julkaisi pörssitiedotteen Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta 17.9.2020. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Joulukuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 25 toimituspäivää eli kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 21 eli kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Loka-joulukuussa ja tammi-joulukuussa toimituspäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna päivittäistavarakaupassa ja kaksi enemmän rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa. Päivittäistavarakaupassa lauantait ovat tukkumyynnin toimituspäiviä toisin kuin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Tilaa

Liitteet & linkit