Keskon myynti kasvoi elokuussa

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli elokuussa 2018 yhteensä 948,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,9 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 3,3 %.

”Keskon myynti kasvoi elokuussa kaikilla toimialoilla. Myynnin kasvu jatkui vahvana päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli elokuussa 481,8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,7 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti elokuussa kasvoi 4,6 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli elokuussa 386,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 0,6 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 1,7 %, Suomessa myynti kasvoi 4,4 % ja ulkomailla laski 0,5 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 2,4 % ja konekaupan myynti laski vertailukelpoisesti 15,6 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli edellisen vuoden tasolla.

Autokaupan myynti oli elokuussa 80,5 milj. euroa ja se kasvoi 11,7 %. Elokuun myyntiä kasvatti osaltaan uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa syyskuun alussa.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa elokuussa 2018:

Elokuu 2018 Vertailukelpoinen
Milj. e   Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 481,8 +4,6 +7,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 184,1 +2,7 +4,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 201,9 -2,2 -2,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä   386,1 +0,1 +0,6
Autokauppa yhteensä 80,5 +11,7 +11,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,1
Kaikki yhteensä 948,3 +3,3 +4,9
Suomi yhteensä 746,4 +4,8 +7,2
Muut maat yhteensä 201,9 -2,2 -2,6
Kaikki yhteensä 948,3 +3,3 +4,9

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-elokuussa 2018:

1.1.-31.8.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e    Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 553,4 +2,1 +5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 357,3 -15,1 +4,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 424,4 -3,0 +0,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä   2 781,7 -9,3 +1,9
Autokauppa yhteensä 669,2 +5,5 +5,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1,0
Kaikki yhteensä 7 005,4 -2,4 +4,1
Suomi yhteensä 5 581,0 -2,3 +5,3
Muut maat yhteensä 1 424,4 -3,0 +0,0
Kaikki yhteensä 7 005,4 -2,4 +4,1

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 ja 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS ja Gipling AS.

Elokuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 23 eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tammi-elokuussa myyntipäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa