Keskon myynti kasvoi lokakuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli lokakuussa 2018 yhteensä 947,6 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,1 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 5,5 %. Tukkumyyntipäiviä oli yksi enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Autokaupassa myyntiä heikensi uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli lokakuussa 471,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,6 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti lokakuussa kasvoi 4,8 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli lokakuussa 407,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi 8,2 % vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa, Suomessa myynti kasvoi 11,4 % ja ulkomailla 5,6 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 0,6 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 1,3 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 9,4 %.

Autokaupan myynti oli lokakuussa 68,7 milj. euroa ja se laski 8,2 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa lokakuussa 2018:

Lokakuu 2018 Vertailukelpoinen
Milj. e  Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 471,1 +4,8 +7,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 195,9 +9,4 +9,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 211,8 +9,4 +5,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 407,7 +9,4 +7,5
Autokauppa yhteensä 68,7 -8,2 -8,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,1
Kaikki yhteensä 947,6 +5,5 +6,1
Suomi yhteensä 735,8 +4,5 +6,3
Muut maat yhteensä 211,8 +9,4 +5,4
Kaikki yhteensä 947,6 +5,5 +6,1

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-lokakuussa 2018:

1.1.-31.10.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e    Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 458,6 +2,0 +5,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 732,9 -11,5 +4,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 826,0 -1,6 +0,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 558,9 -6,7 +2,2
Autokauppa yhteensä 787,0 +0,5 +0,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1,1
Kaikki yhteensä 8 805,6 -1,8 +3,6
Suomi yhteensä 6 979,6 -1,8 +4,5
Muut maat yhteensä 1 826,0 -1,6 +0,3
Kaikki yhteensä 8 805,6 -1,8 +3,6

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 ja 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS ja Gipling AS .

Lokakuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 23 eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-lokakuussa myyntipäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa