Keskon myynti kasvoi marraskuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli marraskuussa 2018 yhteensä 900,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,6 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 1,4 %.

”Myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Autokaupassa myyntiä heikensi uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli marraskuussa 458,8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,8 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti marraskuussa kasvoi 0,6 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli marraskuussa 368,2 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 4,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi 3,8 % vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa, Suomessa myynti kasvoi 4,2 % ja ulkomailla 3,5 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 8,6 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 13,6 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 6,5 %.

Autokaupan myynti oli marraskuussa 73,0 milj. euroa ja se laski 15,6 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa marraskuussa 2018:

Marraskuu 2018 Vertailukelpoinen
Milj. e  Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 458,8 +0,6 +2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 170,7 +4,0 +4,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 197,5 +8,8 +4,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 368,2 +6,5 +4,3
Autokauppa yhteensä 73,0 -15,6 -15,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,1
Kaikki yhteensä 900,1 +1,4 +1,6
Suomi yhteensä 702,6 -0,6 +0,9
Muut maat yhteensä 197,5 +8,8 +4,1
Kaikki yhteensä 900,1 +1,4 +1,6

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-marraskuussa 2018:

1.1.-30.11.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e    Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 917,4 +1,9 +5,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 903,6 -10,3 +4,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 2 023,5 -0,7 +0,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 927,1 -5,6 +2,4
Autokauppa yhteensä 860,0 -1,1 -1,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1,2
Kaikki yhteensä 9 705,6 -1,5 +3,4
Suomi yhteensä 7 682,1 -1,7 +4,2
Muut maat yhteensä 2 023,5 -0,7 +0,7
Kaikki yhteensä 9 705,6 -1,5 +3,4

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 ja 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS ja 1A Group.

Marraskuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 22 eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tammi-marraskuussa myyntipäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Tilaa