Keskon myynti maaliskuussa

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli maaliskuussa 2018 yhteensä 900,0 milj. euroa ja se oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti laski 9,0 %. Suomessa tukkumyyntipäiviä oli kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

”Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti maaliskuussa päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa. Pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiä, mutta heikensi rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiä", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli maaliskuussa 485,9 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,7 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti maaliskuussa kasvoi 3,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli maaliskuussa 326,2 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 11,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 11,8 %, Suomessa myynti laski 9,1 % ja ulkomailla 14,3 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti Suomessa laski 14,4 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 10,2 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 25,7 %, mihin vaikutti toisella vuosineljänneksellä 2017 myydyt K-maatalous-liiketoiminta, huonekalukauppa ja vapaa-ajankonekauppa.

Autokaupan myynti oli maaliskuussa 87,8 milj. euroa ja se kasvoi 6,0 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa maaliskuussa 2018:

Maaliskuu 2018 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 485,9 +3,9 +7,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 163,2 -33,2 -9,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 163,0 -16,2 -12,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 326,2 -25,7 -11,2
Autokauppa yhteensä 87,8 +6,0 +6,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,2
Kaikki yhteensä 900,0 -9,0 -0,4
Suomi yhteensä 737,1 -7,3 +2,9
Muut maat yhteensä 163,0 -16,2 -12,4
Kaikki yhteensä 900,0 -9,0 -0,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-maaliskuussa 2018:

1.1.-31.3.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 288,6 +2,7 +7,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 459,5 -25,6 -1,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 443,4 -8,6 -4,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 903,0 -18,2 -2,8
Autokauppa yhteensä 264,7 +5,9 +5,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,8
Kaikki yhteensä 2 457,0 -5,7 +3,2
Suomi yhteensä 2 013,6 -5,0 +5,0
Muut maat yhteensä 443,4 -8,6 -4,1
Kaikki yhteensä 2 457,0 -5,7 +3,2

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin. 

Maaliskuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 21 eli kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-maaliskuussa 2018 oli myyntipäiviä yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi  

Tilaa