Keskon myynti marraskuussa

Report this content

Kesko-konsernin myynti oli marraskuussa 2020 yhteensä 875,0 milj. euroa ja se vahvistui vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta.

”Keskon myynti kasvoi marraskuussa vertailukelpoisesti 2,9 %. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu oli vahvaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Autokaupan myynti laski, mutta erityisesti sähköautojen kysyntä kasvoi”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli marraskuussa 470,4 milj. euroa ja se kasvoi 1,6 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 6,9 %. Kespron myynti laski 19,9 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset sekä etätyöskentely.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli marraskuussa 329,8 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 9,3 %, Suomessa myynti kasvoi 7,6 % ja ulkomailla 11,2 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 10,0 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 9,1 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly marraskuun 2020 raportoituun myyntiin. Kesko Senukain myynti oli marraskuussa 80,6 milj. euroa ja se kasvoi 13,2 %.

Autokaupan myynti oli marraskuussa 76,3 milj. euroa ja se laski 5,7 %.

Kesko-konsernin myynti marraskuussa oli 875,0 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,9 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa marraskuussa 2020:

Marraskuu 2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 470,4 +1,6 +1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 174,3 +5,6 +5,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 155,5 -21,3 +11,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 329,8 -9,1 +7,9
Autokauppa yhteensä 76,3 -5,7 -5,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,6
Kaikki yhteensä 875,0 -3,5 +2,9
Suomi yhteensä 719,4 +1,5 +1,5
Muut maat yhteensä 155,5 -21,3 +11,2
Kaikki yhteensä 875,0 -3,5 +2,9

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-marraskuussa 2020:

1.1.-30.11.2020 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 5 222,8 +3,0 +3,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 2 020,6 +5,1 +5,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 899,9 -14,4 +4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 920,5 -5,3 +5,2
Autokauppa yhteensä 829,5 +1,6 -5,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -19,3
Kaikki yhteensä 9 953,5 -0,7 +2,9
Suomi yhteensä 8 053,5 +3,2 +2,7
Muut maat yhteensä 1 899,9 -14,4 +4,4
Kaikki yhteensä 9 953,5 -0,7 +2,9

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Kesko Senukai sisältyy konsernin raportoituun myyntiin 30.6.2020 saakka. 1.7.2020 alkaen Kesko Senukai on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen yhdellä rivillä yhteisyrityksenä. Kesko julkaisi pörssitiedotteen Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta 17.9.2020. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2019 ja 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneita yritysostoja olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Marraskuussa 2020 Keskon päivittäistavarakaupassa oli 25 toimituspäivää eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa toimituspäiviä oli 21 eli myös yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tammi-marraskuussa toimituspäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi  

Tilaa