Keskon myynti syyskuussa

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli syyskuussa 2018 yhteensä 852,6 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 2,9 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti laski 4,1 %. Tukkumyyntipäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Myynti kasvoi vertailukelpoisesti päivittäistavarakaupassa. Yksi toimituspäivä vähemmän heikensi myyntiä päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Autokaupassa myyntiä heikensi uuden WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo Euroopassa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli syyskuussa 434,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,1 %. Raportoitu myynti syyskuussa laski 1,7 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli syyskuussa 369,5 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 0,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa oli vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa edellisen vuoden tasolla, Suomessa myynti kasvoi 1,4 % ja ulkomailla laski 1,1 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 4,3 % ja konekaupan myynti laski vertailukelpoisesti 25,1 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 0,8 %.

Autokaupan myynti oli syyskuussa 49,0 milj. euroa ja se laski 34,1 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa syyskuussa 2018:

Syyskuu 2018 Vertailukelpoinen
Milj. e   Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 434,1 -1,7 +1,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 179,7 +0,1 +0,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 189,7 -1,6 -2,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 369,5 -0,8 -0,9
Autokauppa yhteensä 49,0 -34,1 -34,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,0
Kaikki yhteensä 852,6 -4,1 -2,9
Suomi yhteensä 662,8 -4,8 -3,1
Muut maat yhteensä 189,7 -1,6 -2,1
Kaikki yhteensä 852,6 -4,1 -2,9

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa heinä-syyskuussa 2018:

1.7.-30.9.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e    Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 363,4 +2,9 +6,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 530,6 +2,7 +4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 587,4 +0,4 +0,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 118,0 +1,4 +2,0
Autokauppa yhteensä 204,2 -5,6 -5,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,1
Kaikki yhteensä 2 685,7 +1,6 +3,2
Suomi yhteensä 2 098,3 +1,9 +4,1
Muut maat yhteensä 587,4 +0,4 +0,2
Kaikki yhteensä 2 685,7 +1,6 +3,2

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-syyskuussa 2018:

1.1.-30.9.2018 Vertailukelpoinen
Milj. e     Muutos, %  muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 987,6 +1,7 +5,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 537,0 -13,6 +3,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 614,2 -2,9 -0,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 151,2 -8,4 +1,6
Autokauppa yhteensä 718,2 +1,4 +1,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1,0
Kaikki yhteensä 7 858,0 -2,6 +3,3
Suomi yhteensä 6 243,8 -2,5 +4,3
Muut maat yhteensä 1 614,2 -2,9 -0,3
Kaikki yhteensä 7 858,0 -2,6 +3,3

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 ja 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS ja Gipling AS.

Syyskuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä myyntipäiviä 20 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heinä-syyskuussa ja tammi-syyskuussa myyntipäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. 

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa