Keskon myynti vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli helmikuussa 2019 yhteensä 745,5 milj. euroa ja se oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynnin kehitys oli +0,4 %.

”Myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Autokaupassa myyntiä laski WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotosta aiheutuneet toimitusviiveet sekä heikentynyt markkinakysyntä kuluttaja-asiakkaissa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli helmikuussa 393,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,0 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti helmikuussa kasvoi 1,6 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli helmikuussa 292,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 2,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 4,2 %, Suomessa myynti kasvoi 2,7 % ja ulkomailla 5,7 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 17,1 % ja konekaupan myynti laski vertailukelpoisesti 10,2 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 5,2 %.

Autokaupan myynti oli helmikuussa 60,1 milj. euroa ja se laski 21,6 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa helmikuussa 2019:

Helmikuu 2019 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 393,7 +1,6 +3,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 144,2 -0,5 -0,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 148,1 +11,4 +5,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 292,4 +5,2 +2,5
Autokauppa yhteensä 60,1 -21,6 -21,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,7
Kaikki yhteensä 745,5 +0,4 +0,1
Suomi yhteensä 597,4 -2,0 -1,2
Muut maat yhteensä 148,1 +11,4 +5,7
Kaikki yhteensä 745,5 +0,4 +0,1

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-helmikuussa 2019:

1.1.-28.2.2019 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 812,6 +1,2 +2,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 303,8 +2,5 +2,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 306,1 +9,2 +4,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 609,9 +5,8 +3,4
Autokauppa yhteensä 133,1 -24,8 -24,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,9
Kaikki yhteensä 1 554,7 -0,1 -0,2
Suomi yhteensä 1 248,6 -2,2 -1,2
Muut maat yhteensä 306,1 +9,2 +4,1
Kaikki yhteensä 1 554,7 -0,1 -0,2

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat toimineet kauppiasliiketoimintamallilla molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2018 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 ja 2019 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS, 1A Group ja Sørbø Trelast AS.

Helmikuussa 2019 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 20 eli yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tammi-helmikuussa myyntipäiviä oli samoin yhtä monta kuin edellisenä vuonna. 

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa