• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017-2018 toteuma

Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017-2018 toteuma

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP-ohjelma) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 142 850 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintajakson 2017-2018 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Keskon osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta osakepohjaisesta ohjelmasta, joista on kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Siirtymävuoden 2017 osakepalkkio-ohjelma (”Bridge Plan”) on kertaluontoinen neljän vuoden mittainen ohjelma, jonka tarkoitus on kattaa siirtymävaihe siirryttäessä Keskon vanhasta, yhden vuoden ansaintajaksoihin perustuneesta pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmästä vuonna 2017 käyttöön otettuun sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään, jossa on kahden vuoden pituinen ansaintajakso. PSP:tä ja Bridge Plania täydentää rajoitettu osakepalkkio-ohjelma, joka koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista (”RSP”). Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille. Osakepalkkio-ohjelmien osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.   

Kesko Oyj:n hallitus päätti antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP) ansaintajakson 2017-2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 142 850 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 105:lle Keskon johto- ja avainhenkilölle. Osakkeet luovutetaan saajilleen 2019 huhtikuun loppuun mennessä ohjelman ehtojen mukaisesti. Saajat eivät voi luovuttaa tai pantata näin saamiaan osakkeita ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä 10.2.2021. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden antaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepohjaisesta sitouttamis- ja kannustinohjelmasta saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa