Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022: Myynnin kasvu paransi tulosta

Report this content

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                           

7-9/2022

  • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 3 009,8 milj. euroa (2 902,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,7 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 242,8 milj. euroa (236,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,4 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 242,4 milj. euroa (236,5 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43 euroa)

1-9/2022

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 825,5 milj. euroa (8 429,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,5 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,7 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 622,5 milj. euroa (572,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 50,5 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 625,3 milj. euroa (570,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,18 euroa (1,03 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,18 euroa (1,03 euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto, milj. e 3 009,8 2 902,4 8 825,5 8 429,9 11 300,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 242,8 236,4 622,5 572,0 775,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 8,1 8,1 7,1 6,8 6,9
Liikevoitto, milj. e 242,4 236,5 625,3 570,3 775,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 231,7 219,3 584,7 522,5 710,4
Tulos ennen veroja, milj. e 231,3 220,0 583,9 523,7 712,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 318,8 381,2 652,2 882,8 1 152,0
Investoinnit, milj. e 89,9 69,1 340,7 196,0 276,6
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,47 0,43 1,18 1,03 1,44
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,47 0,43 1,18 1,03 1,43
1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 17,6 16,3 17,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 25,3 24,3 24,1

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2022 ja 2021 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULOSOHJEISTUS 2022

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2022 ja sitä verrataan vuoteen 2021. Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 790–840 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 750–840 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄT 2023

Keskon liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta.

Päivittäistavarakaupan markkinakehityksen ennakoidaan jatkuvan kokonaisuutena vakaana osaltaan hintainflaation tukemana. Keskolla on vahva asema kaikilla ruokakaupan osa-alueilla. Tästä johtuen liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla kustannusten noususta huolimatta.

Rakentamisen markkinan ennakoidaan laskevan jonkin verran vuodesta 2022. Uudisrakentamisen ennakoidaan laskevan, mutta korjausrakentamisen sekä vihreään siirtymään liittyvän rakentamisen arvioidaan edelleen kasvavan. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä yli 80 % tulee yritysasiakaskaupasta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvää tulostasoa tukee korjausrakentamisen merkittävä osuus sekä energian säästöön ja vihreään siirtymään liittyvien tuotteiden vahva kysyntä.

Autokaupan markkinassa autojen saatavuuden ja kysynnän ennakoidaan edelleen olevan pitkän aikavälin keskiarvoa matalammalla tasolla vuonna 2023. Markkinatilanteesta huolimatta Keskon autokaupassa kannattavuuden ennakoidaan säilyvän hyvällä tasolla toteutettujen uudistamis- ja tehostustoimenpiteiden ansiosta.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras vuosineljännestulos. Kvartaalituloksemme on parantunut 14 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 % ja oli 3 010 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 243 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,4 miljoonaa euroa. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii myös pandemian jälkeen nykyisessä markkinatilanteessa.

Ruokakaupassa tulos parani Kespron ja K-ruokakauppojen hyvän kehityksen ansiosta. Myynti jatkoi kasvuaan ja liikevaihto oli 1 574 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 133,4 miljoonaa euroa ja se parani sekä Kespron että K-ruokakauppojen myynnin kasvun ansiosta. Erityisesti Kespron kehitys oli vahvaa, myynti kasvoi yli 15 %. Myös ruoan kuluttajaverkkokaupan myynti kasvoi 3,4 %. Verkkokaupan kasvua tukee myös Woltin kanssa aloitettu laaja yhteistyö. K-ruokakaupoissa on lisätty panostuksia hintakilpailukykyyn ja olemme pärjänneet hyvin hintakorivertailuissa. K-ruokakaupat tarjoaa ainoana toimijana markkinoilla asiakkaille sekä herkkukaupan että halpakaupan saman katon alla. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tulos oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa. Yritysasiakasmyynnin kasvu jatkui ja tulos vahvistui. Liikevaihto kasvoi 70 miljoonaa euroa 1 203 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta, ja erityisesti teknisen tukkukaupan myynti kasvoi selvästi. Teknisessä tukkukaupassa volyymikasvu oli erityisen vahvaa lämmitys- ja energiatuoteryhmissä. Suomessa sekä Onninen että K-Rauta tekivät vahvan tuloksen. Norjassa sekä Onnisen että Byggmakkerin kannattavuus oli hyvällä tasolla. Myös Ruotsissa tulos oli hyvä yritysasiakaskauppaan painottuneen K-Byggin sekä Onnisen ja MIABin ansiosta. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä on jo yli 80 %.

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla saatavuusongelmista huolimatta. Uusien autojen toimitusongelmat laskivat liikevaihtoa. Kannattavuus oli hyvä parantuneiden myyntikatteiden ja tehostustoimien ansiosta. Liikevoittoprosentti oli  5,5 %. Henkilöautojen myynnissä sähköautojen osuus kasvaa voimakkaasti. K-Lataus-verkosto kasvaa ja lataukset ovat yli kaksinkertaistuneet vuodessa.

Arvioimme, että Keskon liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset myös ensi vuonna. Kaikki Keskon kolme toimialaa tekevät hyvää tulosta. Keskolla on poikkeuksellisen vahva asema Suomen ruokakaupan kaikilla osa-alueilla ja pärjäämme hyvin myös hintavetoisessa markkinassa. K-ryhmä on johtava teknisen tukkukaupan ja rautakaupan toimija Pohjois-Euroopassa yli 6,7 miljardin euron vähittäis- ja yritysasiakasmyynnillä. Vihreä siirtymä, energiatehokkuuden parantaminen ja kasvava korjausrakentaminen ylläpitävät kysyntää myös jatkossa. Tänä vuonna yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 790–840 miljoonaa euroa. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 25.4.2022

Kesko nosti vuoden 2022 tulosohjeistusta 25.4.2022. Yhtiö arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730–840 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOJA, WEBCAST JA AUDIOKONFERENSSI

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 27.10.2022 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko järjestää pääomamarkkinapäivän 7.12.2022 klo 14-16. Lisätietoja tapahtumasta kesko.fi/sijoittajat. Keskon vuoden 2022 tammi-joulukuun tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.2.2023. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (pdf) ja verkkosivuillamme.