• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ja kannattavuus parani

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ja kannattavuus parani

Report this content

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 413 milj. euroa (2 558 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 40,0 milj. euroa (31,5 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 36,6 milj. euroa (19,4 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,5 % (12,3 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,9 milj. euroa (36,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,31 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset kauppojen avaamiseen ja uudistamiseen, logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi on huomioitava, että vertailukauden liikevoittoon sisältyy 5,8 milj. euroa divestoitujen toimintojen liikevoittoa sekä pääosa Suomen Lähikaupan hankinnan myötä saavutetuista synergiahyödyistä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-3/2018   1-3/2017
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 2 413 2 558
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 40,0 31,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 1,7 1,2
Liikevoitto, milj. e 36,6 19,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 39,9 36,3
Tulos ennen veroja, milj. e 36,5 24,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 39,3 -47,5
Investoinnit, milj. e 54,5 75,8
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,5 12,3
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,9 9,6
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 0,32 0,21
Lopetetut toiminnot -0,24 -0,03
Konserni yhteensä 0,08 0,18
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 0,35 0,31
31.3.2018  31.3.2017
Konserni
Omavaraisuusaste, % 49,3 47,4
Oma pääoma/osake, e 21,52 20,98

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ja kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiä, mutta heikensi rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiä.

Päivittäistavarakaupassa vuoden alku oli erinomainen. Vahvaan myynnin kehitykseen vaikutti hyvin edennyt strategian mukainen ketjubrändien ja kauppojen uudistus. Jo puolet kauppaverkostostamme on uudistettu. Suomen Lähikaupan integraatiotyö oli intensiivisimmillään viime vuoden keväällä. Nyt työ on onnistuneesti loppusuoralla ja kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu kesään mennessä. Yrityskauppaan liittyneet synergiahyödyt ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin. Panostamme vahvasti myös uuden sukupolven ruoan verkkokauppaan, joka laajenee koko maan kattavaksi. Odotamme tästä merkittävää kasvua lähivuosina.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liiketoiminta kehittyi suunnitellusti haasteellisista sääolosuhteista huolimatta. Toimialan myynnin ja liikevoiton laskuun vaikuttivat erityisesti erikoiskaupassa toteutetut divestoinnit. Kuluneella vuosineljänneksellä fokusointia jatkettiin luopumalla Venäjän rautakaupasta. Olimme erityisen tyytyväisiä K-Raudan ja Onnisen hyvään kehitykseen Suomessa. Ruotsissa jatkettiin toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Norjassa muutokset kauppapaikkaverkostossa laskivat myyntiä. Meneillään olevan strategisen päivityksen perusteella tehtävät valinnat ja niiden onnistunut toteutus mahdollistavat hyvän arvonluontipotentiaalin tuleville vuosille.

Autokaupassa oli vahva myynnin kasvu ja hyvä tuloskehitys. Markkinaosuutemme nousi 19 %:iin Volkswagenin, Audin, SEATin ja Porschen rekisteröintien kasvaessa. Uusien palveluiden luominen Caara-alustalle etenee, esimerkkinä äskettäin lanseeratut Caara Leasing yrityksille ja Caara Deal yksityisasiakkaille. Tilauskantamme vahvistui selvästi katsauskauden loppua kohden. Valmistaudumme myös koko autoteollisuutta koskevan uuden päästömittausmenetelmän käyttöönottoon syksyllä.

Entisestään parantuneen rahavirran johdosta Keskon taloudellinen asema on entistä vahvempi mahdollistaen liiketoimintamme kehittämisen ja kasvattamisen tulevaisuudessa.

Yksi tulevaisuuden vastuullisuustyössä korostuvia osa-alueita on asiakastiedon käytön avoimuus ja luotettavuus. Tälle työlle raamit antaa EU:n uusi, yleinen tietosuoja-asetus GDPR. Huolehdimme siitä, että kaikki asiakastiedot ovat turvassa ja niitä käytetään asiakaslähtöisesti ja luottamuksellisesti.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2018

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli  2 413 milj. euroa, mikä on 5,7 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 558 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,4 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 5,2 % ja vertailukelpoisesti se kasvoi 5,0 %. Muissa maissa liikevaihto laski 7,8 % ja se laski vertailukelpoisesti 3,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17,8 % (18,2 %).

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen, +2,7 %, vaikuttivat negatiivisesti Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppapaikkaverkoston muutokset. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,4 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 18,2 %, mihin vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 2,4 %. Kehitykseen vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto laski 4,6 % ja se laski vertailukelpoisesti 2,3 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 67,7 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli -3,4 %.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi hyvän markkina- ja markkinaosuuskehityksen myötä 5,8 %.

16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti. Tilikauden 2017 aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen.

1-3/2018 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen,  % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 276 +2,7 +7,4 38,7 +12,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
ilman erikoiskauppaa
802 -4,6 -2,3 -1,0 -3,8
Erikoiskauppa 75 -67,7 -3,4 -1,2 -4,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 877 -18,2 -2,4 -2,2 -8,0
Autokauppa 259 +5,8 +5,8 11,0 +0,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1 (..) (..) -7,4 +3,4
Yhteensä 2 413 -5,7 +3,4 40,0 +8,6

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 40,0 milj. euroa (31,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskauppaa Pohjois-Euroopan kylmästä talvesta ja pääsiäisen ajoittumisesta johtunut liikevaihdon lasku vaikutti kannattavuuden kehitykseen. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa liikevoitto vahvistui edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 36,6 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -3,4 milj. euroa (-12,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 3,5 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoitot 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 9,4 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€  1-3/2018   1-3/2017
Liikevoitto, vertailukelpoinen 40,0 31,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot +2,5 +0,3
-myyntitappiot -0,0 -0,4
+/-rakennejärjestelyt -5,8 -12,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät yhteensä
-3,4 -12,1
Liikevoitto 36,6 19,4

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 39,9 milj. euroa (36,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 36,5 milj. euroa (24,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,32 euroa (0,21 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,35 euroa (0,31 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,52 euroa (20,98 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 889 milj. euroa ja se kasvoi 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 17 291 uutta taloutta tammi-maaliskuussa 2018. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

Rahoitus

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa oli 39,3 milj. euroa (-47,5 milj. euroa). Rahavirtaa vahvisti kannattavuuden parantuminen sekä maaliskuussa Keskon Eläkekassan maksama 58 milj. euron ylikatepalautus.  Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 33,5 milj. euroa (-9,7 milj. euroa), johon sisältyi Venäjän rautakauppakiinteistöjen myyntiin liittyviä ja toisella vuosineljänneksellä edelleen tilitettäviä arvonlisäveroja 26 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 72,8 milj. euroa (-57,3 milj. euroa). Konsernin investointien rahavirta oli 125,3 milj. euroa (-34,5 milj. euroa). Investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 171 milj. euroa. 

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 599 milj. euroa (365 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 540 milj. euroa (591 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -59 milj. euroa (226 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 49,3 % (47,4 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa).

Verot

Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-maaliskuussa olivat 7,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,0 % (17,4 %).

Investoinnit

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 54,5 milj. euroa (75,8 milj. euroa) eli 2,3 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 27,4 milj. euroa (51,5 milj. euroa), it-investoinnit 12,6 milj. euroa (9,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 14,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa).

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 228 (22 651) henkilöä.

Maaliskuun 2018 lopussa henkilömäärä oli 23 729 (27 356), joista Suomessa työskenteli 11 802 (14 460) ja Suomen ulkopuolella 11 927 (12 896) henkilöä.

LOPETETUT TOIMINNOT

Kesko Oyj sopi helmikuussa 2018 myyvänsä 12 Pietarin ja Moskovan alueilla toimivaa K-Rauta-kiinteistöä ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle. Kiinteistöissä harjoitettu liiketoiminta ja varastot eivät sisälly kauppaan vaan liiketoiminta lopetetaan kevään 2018 aikana. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle toisen vuosineljänneksen 2018 aikana. Keskolle jää Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta lopetetaan toisen vuosineljänneksen 2018 aikana.

Kesko Oyj:lle realisoitui helmikuussa kiinteistöjen myynnistä 171 milj. euron positiivinen kassavirta. 31.3.2018 mennessä liiketoiminta oli lopetettu pääosassa myytäviä kiinteistöjä, jotka luovutetaan ostajalle toisella vuosineljänneksellä. Toiminnan operatiivinen tulos verojen jälkeen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,8 milj. euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan alasajosta kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle 18,6 milj. euron kustannus sekä venäläisten tytäryhtiöiden oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyneet kurssierot -3,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myynnistä arvioidaan toteuvan noin 10 milj. euron myyntivoitto, joka realisoituu tulokseen toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä arvioidaan kirjattavan Keskon Venäjän rautakauppaliiketoiminnan päättymisen seurauksena konsernituloslaskelman lopetettuihin toimintoihin kuluksi konsernitaseen omaan pääomaan sisältyneet negatiiviset muuntoerot noin 35 milj. euroa.

Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskelman, rahavirtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2017 oli 184 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,6 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistivat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Päivittäistavarakauppa

 1-3/2018   1-3/2017
Liikevaihto, milj. e 1 276 1 243
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  38,7 26,4
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,0 2,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 25,9 20,7
Investoinnit, milj. e 28,7 53,3
Henkilökunta keskimäärin 5 990 7 161


Liikevaihto, milj. e  1-3/2018   1-3/2017  Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
   K-Citymarket, elintarvike 271 245 +10,6
   K-Supermarket 328 297 +10,5
   K-Market* 315 351 -10,3
K-Citymarket, käyttötavara  127 127 +0,2
Kespro 203 191 +6,3
Muut 33 33 +0,0
Yhteensä 1 276 1 243 +2,7

   *Sisältää myös Keskon oman vähittäiskaupan, 31.3.2018 78 kauppaa (431), koko K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys +5,7 %.

Tammi-maaliskuu 2018

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 276 milj. euroa (1 243 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,4 %. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikutti Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 5,5 % tammi-maaliskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen 2,8 %, mihin vaikuttivat erityisesti tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 5,1 % (sis. alv) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 7,2 % (sis. alv).

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 38,7 milj. euroa (26,4 milj. euroa) ja se kasvoi 12,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun,

onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Myös Kespron myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-maaliskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +2,2 milj. euroa (-6,7 milj. euroa). Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 hankittujen kauppojen kannattavuus parani merkittävästi K-Marketeiksi konvertoimisen ja kauppiaille siirtämisen ansiosta sekä kauppapaikkaverkoston sopeuttamisen johdosta. Maaliskuun loppuun mennessä 311 kauppaa oli siirretty kauppiaille. Kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 37,6 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,2 milj. euroa (-9,7 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -1,1 milj. euroa (-9,4 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 28,7 milj. euroa (53,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 24,9 milj. euroa (46,5 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa avattiin kolme uutta K-Supermarketia (joista yksi korvaava) sekä kaksi uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 34 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Turkuun, Helsingin Kalasatamaan, Laajasaloon ja Pasilaan, Tampereelle, Nurmijärvelle, Keravalle ja Kauniaisiin.

Lisäksi rakenteilla on päivittäistavarakaupan keskusvaraston laajennus Vantaan Hakkilassa.

Kauppojen lukumäärät 31.3.   2018   2017
K-Citymarket 81 80
K-Supermarket  238 227
K-Market* 803 898
Neste K 71 69
Muut 82 90

* Suomen Lähikaupan kauppojen lukumäärä oli 389 (481)

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 1-3/2018   1-3/2017
Liikevaihto, milj. e 877 1 073
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
ilman erikoiskauppaa
802 841
Erikoiskauppa 75 232
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  -2,2 5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
ilman erikoiskauppaa
-1,0 2,8
Erikoiskauppa -1,2 3,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen -0,3 0,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
ilman erikoiskauppaa
-0,1 0,3
Erikoiskauppa -1,6 1,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %,
liukuva 12 kk
9,6 11,5
Investoinnit, milj. e 6,2 11,1
Henkilökunta keskimäärin 11 041 12 184


Liikevaihto, milj. e  1-3/2018   1-3/2017   Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 210 218 -4,1
K-Rauta, Ruotsi 35 43 -19,7
Byggmakker, Norja 75 100 -25,5
Kesko Senukai, Baltia 111 98 +13,5
OMA, Valko-Venäjä 23 25 -4,6
Onninen, Suomi 189 182 +4,0
Onninen, Ruotsi 38 50 -24,3
Onninen, Norja 63 71 -11,3
Onninen, Baltia 16 15 +11,8
Onninen, Puola 51 44 +16,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
ilman erikoiskauppaa yhteensä
802 841 -4,6
Vapaa-ajankauppa, Suomi 50 51 -3,3
Konekauppa 25 33 -24,4
K-maatalous, Indoor Group Oy sekä Yamaha ja Yamarin - 148 -
Erikoiskauppa yhteensä 75 232 -67,7
Yhteensä 877 1 073 -18,2

Tammi-maaliskuu 2018

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 877 milj. euroa (1 073 milj. euroa) ja se laski 18,2 %. Kehitykseen vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 2,4 %, mihin vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 447 milj. euroa (606 milj. euroa) ja se laski 26,3 %. Liikevaihto laski Suomessa vertailukelpoisesti 1,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 430 milj. euroa (467 milj. euroa) ja se laski 7,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski vertailukelpoisesti 3,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 49,1 % (43,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-maaliskuussa 802 milj. euroa (841 milj. euroa) ja se laski 4,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,3 %, mihin vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 452 milj. euroa (483 milj. euroa) ja se laski 6,4 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 4,0 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 20,2 % ja Ruotsissa 15,8 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 13,6 %. Onnisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 357 milj. euroa (363 milj. euroa) ja se laski 1,7 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 20,6 % ja Norjassa 4,9 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti neljän kauppapaikan sulkeminen katsauskaudella. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 12,5 %.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,4 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 0,3 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 75 milj. euroa (232 milj. euroa) ja se laski 67,7 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuonna 2017 toteutuneet yritysmyynnit. Vertailukelpoinen kehitys oli -3,4 %. Konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 25 milj. euroa (33 milj. euroa) ja se laski 24,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 5 milj. euroa ja se laski 66,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 21 milj. euroa ja se kasvoi 6,0 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 50 milj. euroa (51 milj. euroa) ja se laski 3,3 %. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen liikevaihto oli vertailukaudella 148 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -2,2 milj. euroa (5,8 milj. euroa) ja se laski 8,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna, mihin vaikutti pääosin divestoinneista johtunut erikoiskaupan liikevoiton lasku -4,2 milj. euroa.  Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli -1,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja se laski 3,8 milj. euroa. Pohjois-Euroopan kylmästä talvesta ja pääsiäisen ajoittumisesta johtunut liikevaihdon lasku vaikutti kannattavuuden kehitykseen. Pääsiäisen ajoittumisen ja myyntipäivien lukumäärän vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -2,6 milj. euroa. Kannattavuutta heikensivät Ruotsin liiketoimintojen liiketappio sekä Kesko Senukain kauppapaikkaverkoston uudistukset. Toukokuussa 2017 myytyjen Baltian kiinteistöjen vaikutus Kesko Senukain vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,0 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 4,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja se laski 4,2 milj. euroa. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukaudella 3,6 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli -4,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,0 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 3,5 milj. euroa euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoiminnan rakennemuutoksiin liittyvät kulut 1,8 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 6,2 milj. euroa (11,1 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 2,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa avattiin K-Rauta Suomessa Lapualla ja Onninen Express K-raudan yhteyteen Turun Skanssissa. Lisäksi avattiin kaksi Onninen Express –myymälää Suomessa, yksi Mäntsälässä ja yksi Helsingin Kalasatamassa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Raudan ja Onnisen yhteinen toimipiste Ruotsin Karlstadiin, kaksi K-Senukai-myymälää Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat neljä Onninen Express –myymälää Suomessa ja yksi Onninen Express –myymälä Puolassa.

Kauppojen lukumäärät 31.3.   2018   2017
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 137 139
K-Rauta, Ruotsi 17 19
Byggmakker, Norja 65 82
K-Rauta, Viro 8 8
K-Senukai, Latvia 9 8
K-Senukai, Liettua 22 22
OMA, Valko-Venäjä 17 16
Onninen, Suomi 55 50
Onninen, Ruotsi 14 17
Onninen, Norja 25 26
Onninen, Baltia 15 15
Onninen, Puola 35 36
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 56 58
Budget Sport 11 11
The Athlete’s Foot 7 4
Kookenkä 36 38

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa on samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

Autokauppa

1-3/2018   1-3/2017
Liikevaihto, milj. e 259 245
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  11,0 10,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,2 4,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 21,3 23,3
Investoinnit, milj. e 8,7 3,6
Henkilökunta keskimäärin 804 792


Liikevaihto, milj. e   1-3/2018   1-3/2017  Kehitys, %
VV-Auto 243 232 +4,6
AutoCarrera 16 13 +27,9
Yhteensä 259 245 +5,8

Tammi-maaliskuu 2018

Autokaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 259 milj. euroa (245 milj. euroa) ja se kasvoi 5,8 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa +3,3 % (+2,8 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus vahvistui tammi-maaliskuussa 19,0 %:iin (17,8 %).

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 11,0 milj. euroa (10,0 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 11,0 milj. euroa (10,0 milj. euroa).

Autokaupan uusien autojen katsauskauden lopun tilauskanta kasvoi 21,4 %.

Autokaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 8,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2018   2017
VV-Auto, vähittäiskauppa 13 10
AutoCarrera 3 3

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2018 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2018 oli 499 435 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,73 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,50 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,13 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2018 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 44,10 euroa ja maaliskuun 2018 lopussa 45,60 euroa, missä oli kasvua 3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2017 lopussa 45,25 euroa ja maaliskuun 2018 lopussa 46,56 euroa, missä oli kasvua 3 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 47,80 euroa ja alin 43,70 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 49,65 euroa ja alin 44,88 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 1,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 1,2 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 0,9 %.

Maaliskuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 447 milj. euroa ja B-osakkeiden 3 156 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 603 milj. euroa ja se nousi vuoden 2017 lopusta 138 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2018 aikana 0,3 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 13,6 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 15,5 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 733,2 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2018 oli noin 50 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe APA (lähde: Fidessa).

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2018 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita kannustinohjelman (Bridge Plan) kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 003 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 15.3.2018 ja 5.4.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi vuoden 2017 kriteerien tavoin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2017-2020 ja PSP 2018-2021 ansaintavuotta 2018. PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. Uudesta PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018.

Vuosina 2014-2016 voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-maaliskuussa palautunut yhteensä 1 950 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.2.2018. Vuosina 2014-2016 voimassa olleesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteella 4.2.2014.

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018).

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt.

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2018 lopussa 41 842. Se on 480 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 32,0 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 45,8 %.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Kesko ilmoitti luopuvansa rautakaupasta Venäjällä ja myyvänsä 12 Venäjän rautakauppakiinteistöään ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle, OOO Leroy Merlin Vostokille. Leroy Merlin on Venäjän suurin rautakaupan ketju. Kiinteistöistä käteisellä maksettu kauppahinta on noin 12 miljardia ruplaa (noin 169 milj. euroa). Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. Keskolle jää Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta lopetetaan ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. (Pörssitiedote 16.2.2018)

Kesko Oyj:n hallitus päätti Keskon suoriteperusteisen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2018-2019 yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus myös vahvisti kriteerit vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 alkaneen 2017-2020 ohjelman että vuosien 2018-2021 ohjelman osalta. Samalla hallitus päätti perustaa rajoitetun osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman vuosille 2018-2020. (Pörssitiedote 21.3.2018)

Venäjän rautakauppaliiketoiminnasta luopuminen esitetään lopetettuna toimintona vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista ja sen vuoksi vuotta 2017 koskevien tietojen esittämistä muutetaan. Tiedotteessa kerrottiin vuoden 2017 vertailutiedot tärkeimmistä jatkuvien toimintojen segmenttitiedoista. (Pörssitiedote 23.3.2018)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 11.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin (uusi jäsen), kauppatieteiden tohtori Piia Karhun (uusi jäsen), kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja kauppias, eMBA Toni Pokelan. Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta sekä hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 11.4.2018.

Kestävä kehitys

Kesko valittiin tammikuussa 2018 Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 31 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi.

Keskon vuosiraportti 2017 julkaistiin 9.3. osoitteessa vuosiraportti2017.kesko.fi. Vuosiraportti kertoo Keskon strategian ja kestävän kehityksen työn etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

K-ryhmä tilittää suomalaisille ruoantuottajille yli 350 000 euron lisätuen osana Tuottajalle kiitos -toimintatapaa. K-ruokakaupoissa myytiin vuonna 2017 noin 6 miljoonaa Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotetta.

K-ryhmän onnistunut HCT-rekkapilotti saa jatkoa: vuonna 2018 otetaan käyttöön kaksi uutta HCT-rekkaa tehostamaan tavarakuljetuksia ja pienentämään päästöjä.

K-ryhmä poisti ympäristölle haitalliset mikromuovirakeet kaikista omien merkkien kosmetiikkatuotteista vuonna 2017. Kaikki omien merkkien pesuaineet muutetaan mikromuovittomiksi vuoden 2018 aikana.

K-ryhmä uudisti ruoan verkkokauppapalvelunsa ja tuo sen kevään aikana laajemmalle alueelle keskitetyllä K-kuljetus-palvelulla. Kespro avasi maaliskuussa Suomen ensimmäisen kaikille avoimen tukkuverkkokaupan, K-RuokaPron.

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle ja Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan integraation ja synergioiden toteuttamiseen, digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla sekä kyberuhkiin. Keskon vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta alkuvuoden 2018 aikana. Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2018-3/2019) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2017-3/2018).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Pohjoismaissa ja Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan.  

Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Kehitykseen vaikuttaa toteutetut K-maatalous-liiketoiminnan, Asko ja Sotka –huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen divestoinnit sekä Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppojen sulkemiset.

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset kauppojen avaamiseen ja uudistamiseen, logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi on huomioitava, että vertailukauden liikevoittoon sisältyy 5,8 milj. euroa divestoitujen toimintojen liikevoittoa sekä pääosa Suomen Lähikaupan hankinnan myötä saavutetuista synergiahyödyistä.

Helsingissä 24.4.2018
Kesko Oyj
Hallitus

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi tilinpäätösinfosta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 25.7.2018. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

LIITTEET: Koko Q1 2018 osavuosikatsaus sisältäen taulukko-osan

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi