• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansiosta historian paras Q1-tulos

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansiosta historian paras Q1-tulos

Report this content

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                            

1-3/2022

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 707,3 milj. euroa (2 539,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 6,6 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 143,7 milj. euroa (116,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 27,6 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 144,6 milj. euroa (115,7 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,20 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20 euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Liikevaihto, milj. e 2 707,3 2 539,4 11 300,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 143,7 116,2 775,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,3 4,6 6,9
Liikevoitto, milj. e 144,6 115,7 775,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 131,6 99,6 710,4
Tulos ennen veroja, milj. e 128,9 99,2 712,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 71,0 155,1 1 152,0
Investoinnit, milj. e 126,2 44,2 276,6
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,26 0,20 1,44
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,27 0,20 1,43
1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 17,7 13,4 17,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % liukuva 12 kk 24,1 20,0 24,1

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2022 ja 2021 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2022 ja sitä verrataan vuoteen 2021.

Yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730–840 miljoonaa euroa.

Yhtiö nosti tulosohjeistustaan pörssitiedotteella 25.4.2022. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 775,5 milj. euroa.

Keskosta on tullut Pohjois-Euroopan johtava toimija rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Onnistuneet strategiset valinnat ja muun muassa keskittyminen entistä enemmän yritysasiakaskauppaan parantavat kannattavuutta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kysynnän arvioidaan jatkuvan aiemmin ennakoitua vahvempana etenkin yritysasiakaskaupassa. Vahvan kysynnän lisäksi tulosta ennakoidaan parantavan odotettua voimakkaampi hintojen nousu.

Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan hyvällä tasolla. Erityisesti Kespron foodservice-liiketoiminnan myynnin kehityksen ja tuloksen ennakoidaan olevan aikaisemmin arvioitua vahvempaa.

Tulevaisuuden näkymien arviointia ja kysynnän ennakointia vaikeuttaa epävarmuudet geopolitiikkaan, yleisen taloustilanteen kehitykseen, inflaatioon ja tavaroiden saatavuuteen liittyen sekä covid-19 pandemia.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahvan kehityksen ansioista Keskon historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos. Kvartaalituloksemme on parantunut 12 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 6,5 % ja oli 2 707 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 144 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 28 miljoonaa euroa. Keskon kannattavan kasvun takana ovat oikeat strategiset valinnat ja niiden onnistunut toteutus.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvä kehitys kaikissa toimintamaissa toi ennätyksellisen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Liikevaihto kasvoi 200 miljoonaa euroa ja tulos kaksinkertaistui edellisvuodesta. Myynti ja kannattavuus paranivat merkittävästi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta. Yritysasiakaskaupan osuus toimialan myynnistä on jo lähes 80 % ja se on nelinkertaistunut vuodesta 2014. Rakentamisen aktiviteetti on korkealla tasolla Pohjois-Euroopassa. Voimistunut hintainflaatio kasvattaa myös rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaa. Pitkittyessään hintainflaatio voi siirtää rakennusprojektien aloitusta.

Myös ruokakaupassa teimme vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvän tuloksen. Ruokakaupan kokonaismarkkina Suomessa on noin 20 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta noin 88 % on ruokakauppojen myyntiä ja foodservice-myyntiä noin 10 %. Ruoan kuluttajaverkkokaupan osuus kokonaismarkkinasta on noin 2 %. Ruokakaupassa meillä on Suomen laajin kauppaverkosto, foodservice-toimialan markkinajohtaja Kespro ja johtava ruoan verkkokauppa. Yhdessä nämä kolme muodostavat monipuolisen ruokakaupan kokonaisuuden ja Kesko on ainoa vahva toimija kaikilla kolmella osa-alueella. Uusien toimijoiden tulolla Suomen ruokakauppaan ei ole ollut näkyvää vaikutusta Keskon liiketoimintaan päivittäistavarakaupassa. Verkkokauppamme kehityksessä ei ole eroa pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden välillä huolimatta pääkaupunkiseudulla aloittaneista uusista toimijoista. Pandemian väistyessä kulutuksen kasvu on ollut nopeaa foodservicessä. Kespron liikevaihto nousi uuteen ennätykseen ja kasvoi yli 27 %. Kespro on edelleen kasvattanut merkittävästi markkinaosuuttaan.

Autojen saatavuusongelmista huolimatta autokaupan kannattavuus parani. Tulosta paransivat myyntikatteiden kasvu ja kustannussäästöt. Uusien autojen pitkittyneet toimitusajat laskivat liikevaihtoa. Liikevoittoprosentti vahvistui 4,8 %:iin. Uusien autojen tilauskanta on ennätyskorkea. Koko autokaupan uudistaminen jatkuu strategian mukaisesti.

Keskon hallitus hyväksyi uuden kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian maaliskuussa ja otti vastuullisuustavoittet osaksi johdon palkitsemista. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan liiketoiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

Kannanottona Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa päätimme helmikuussa lopettaa venäläisten tuotteiden ostot ja elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Viime vuosina ostomme Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. Sota ja asetetut pakotteet vaikuttavat merkittävästi maailmantalouteen. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja muutamme johtamista ja toimintaa tilanteen mukaisesti.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat parantuneet. Tämän vuoksi yhtiö arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730-840 miljoonaa euroa, aikaisemmin arvio oli 680-800 miljoonaa euroa.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

Positiivinen tulosvaroitus 25.4.2022

Kesko nosti vuoden 2022 tulosohjeistusta 25.4.2022. Yhtiö arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730–840 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa.

lisätietoja

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338.

webcast ja audiokonferenssi

Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 29.4.2022 klo 9.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2022 tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.7.2022. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (pdf) ja verkkosivuillamme.