Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Jälleen ennätystulos

Report this content

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                            

4-6/2021

  • Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 988,2 milj. euroa (2 814,5 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 12,0 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 6,2 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 219,4 milj. euroa (155,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 77,9 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 218,1 milj. euroa (154,1 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,24 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,24 euroa)

1-6/2021

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 527,5 milj. euroa (5 355,0 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 9,1 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,2 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 335,6 milj. euroa (220,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 129,4 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 333,8 milj. euroa (220,0 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,32 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,33 euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 988,2 2 814,5 5 527,5 5 355,0 10 669,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 219,4 155,2 335,6 220,3 567,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,3 5,5 6,1 4,1 5,3
Liikevoitto, milj. e 218,1 154,1 333,8 220,0 600,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 203,6 135,2 303,2 167,9 481,9
Tulos ennen veroja, milj. e 204,5 136,2 303,7 169,3 527,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 346,6 421,8 501,7 557,4 1 152,4
Investoinnit, milj. e 82,7 69,1 126,9 168,2 398,4
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,41 0,24 0,60 0,33 1,09
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,40 0,24 0,60 0,32 0,97
1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,0 10,1 12,0
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 24,0 16,7 17,8

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 4-6/2021* 4-6/2020 1-6/2021* 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 988,2 2 572,7 5 527,5 4 928,3 10 242,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 219,4 141,5 335,6 206,2 553,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 7,3 5,5 6,1 4,2 5,4
Liikevoitto, milj. e 218,1 140,4 333,8 205,9 540,0

* Raportoitu

Tässä puolivuosikatsauksessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2021 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650-750 miljoonaa euroa.

Yhtiö nosti tulosohjeistustaan pörssitiedotteella 14.6.2021. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Myös edelleen vahvistunut markkinakehitys sekä yleinen hintojen nousu vaikuttavat positiivisesti toimialan kehitykseen. 

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut selvästi edellisestä vuodesta. Autokaupassa myynnin kasvu ja toiminnan tehostuminen etenevät suunnitellusti.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat. Myös päivittäistavarakaupan ja autokaupan näkymät loppuvuoden osalta ovat aikaisemmin arvioitua myönteisemmät.

Vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on leveä monista epävarmuustekijöistä johtuen. Erityisesti kulutuksen ennakoitavuus, tavaroiden saatavuus, hintainflaation kehitys ja pandemian kesto vaikeuttavat arviointia loppuvuoden osalta.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Toisen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras. Myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 12,0 % ja oli 2 988,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 219,4 milj. euroa, ja se kasvoi 77,9 milj. euroa (havainnollistavat vertailutiedot). Kasvustrategiamme toimii, ja se antaa hyvät lähtökohdat myös tuleville vuosille.

Päivittäistavarakaupassa kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä vahvana. Liikevaihto kasvoi 3,2 % ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 108,6 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan kannattavuus parani edelleen ja myynti kehittyi hyvin. Foodservice-liiketoiminnassa myynti kasvoi erittäin vahvasti, 38,4 %, jota osaltaan tuki markkinan elpyminen. Ruoan verkkokaupan myynti laski verrattuna viime vuoden poikkeusoloihin. Uskomme, että ruoan verkkokauppa kuitenkin kasvaa Suomessa tulevaisuudessa ja päätimme investoida Suomen ensimmäiseen ruokakaupan yhteyteen tulevaan automaattiseen keräilyjärjestelmään.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui vahvana kaikissa toimintamaissa erityisesti yritysasiakaskaupassa, myös kuluttajakauppa oli vilkasta. Liikevaihto kasvoi 17,7 % vertailukelpoisesti ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 108,4 milj. euroon. Myynti oli vahvaa Suomessa ja K-Raudan ja Onnisen hyvä kehitys jatkui. Norjassa myynti ja kannattavuus on pystytty nostamaan aivan uudelle tasolle. Ruotsissa on jatkettu myynnin kasvattamista ja kannattavuuden parantamista kaikissa liiketoiminnoissa. Olemme pystyneet varmistamaan tuotteiden hyvän saatavuuden, vaikka maailmanlaajuiset saatavuushaasteet näkyvät joissain tuoteryhmissä.

Autokaupassa näimme selvän käänteen sekä myynnin että kannattavuuden osalta. Uusien autojen kysyntä on palautumassa normaalille tasolle ja myös käytettyjen autojen kysyntä on kasvussa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 50,3 %. Hyvään kehitykseen autokaupassa vaikutti kasvaneen asiakaskysynnän ohella kilpailukykyinen mallisto, vertailukaudesta parantunut autojen saatavuus sekä liiketoiminnan uudistamis- ja tehostamistoimenpiteet. Täyssähköautoissa markkinaosuutemme on noussut jo lähes 50 %:iin.

Keskon hallitus vahvisti toukokuussa yhtiön päivitetyn strategian ja uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Keskeinen päätös strategiaprosessista on, että jatkamme kasvustrategiamme toteutusta. Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista. Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategiassa korostuvat myös asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen, vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä toimiminen yhtenä yhtenäisenä K:na.

Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on edelleen kasvattaa myyntiä ja parantaa kannattavuutta toimialan parhaalla asiakaskokemuksella ja erottautumalla kilpailijoista. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa jatkamme kasvustrategian toteutusta konsolidoimalla toimialaa Pohjois-Euroopassa ja jatkuvasti kehittämällä omaa toimintaa maakohtaisesti. Tänään kerroimme ostavamme ammattirakentajia palvelevan Byggarnas Partnerin Ruotsissa. Osto vahvistaa entisestään asemaamme Ruotsin rautakauppamarkkinassa erityisesti Tukholman alueella. Autokaupassa tavoitteenamme on nostaa myynti ja kannattavuus uudelle tasolle tarjoamalla autokaupan paras asiakaskokemus, uudistamalla omaa toimintaa ja tiivistämällä yhteistyötä Volkswagen Groupin kanssa.

Uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% yli 6,0 % (aiempi 5,5 %) ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto yli 14,5 % (aiempi 12,5 %).  

Kuluvan vuoden näkymät ovat myönteiset ja odotamme tuloksen paranevan merkittävästi myös tänä vuonna. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650-750 miljoonaa euroa.

Tärkeitä tapahtumia

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 14.6.2021

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan ennakoitua vahvemman kehityksen ansiosta ja nosti vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650-750 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. (Pörssitiedote 14.06.2021) 

Päivitetty strategia ja uudet taloudelliset tavoitteet

Kesko Oyj:n hallitus vahvisti yhtiön päivitetyn strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% yli 6,0 % (aiempi 5,5 %) ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto yli 14,5 % (aiempi 12,5 %). (Pörssitiedote 27.5.2021)

Positiivinen tulosvaroitus 15.4.2021

Kesko nosti vuoden 2021 tulosohjeistusta vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa. (Pörssitiedote 15.4.2021)

LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338.

WEBCAST JA AUDIOKONFERENSSI

Suomenkielinen webcast puolivuosikatsausinfosta on nähtävissä 23.7.2021 klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi puolivuosikatsausinfosta pidetään klo 12.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n vuoden 2021 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.2021. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (pdf) ja verkkosivuillamme osoitteessa: Raportit ja presentaatiot (kesko.fi)

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi