Keskon raportoitu myynti kasvoi elokuussa

Report this content

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli elokuussa 2019 yhteensä 963,5 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 1,0 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynnin kehitys oli +1,6 %.

”Myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Myynnin kehitykseen vaikutti tukkumyyntipäivien määrä, joita oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Autokaupassa WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotto, autoverotukseen liittyvä epävarmuus sekä autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu hidastivat edelleen uusien autojen kauppaa”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo. 

Päivittäistavarakaupan myynti oli elokuussa 487,3 milj. euroa ja se kasvoi 1,1 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli elokuussa 399,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 0,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 0,7 %, Suomessa myynti laski 1,7 % ja ulkomailla kasvoi 2,7 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 5,4 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 12,5 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 3,5 %.

Autokaupan myynti oli elokuussa 77,5 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 20,5 %. Raportoitu myynti laski 3,7 %. Vertailuvuonna myyntiä kasvatti osaltaan 1.9.2018 voimaan tullut WLTP-päästömittausmenetelmä. 

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa elokuussa 2019:

Elokuu 2019 Vertailukelpoinen
Milj. e  Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 487,3 +1,1 +1,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 176,2 -4,3 -2,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 223,1 +10,5 +3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 399,4 +3,5 +0,7
Autokauppa yhteensä 77,5 -3,7 -20,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,7
Kaikki yhteensä 963,5 +1,6 -1,0
Suomi yhteensä 740,3 -0,8 -2,1
Muut maat yhteensä 223,1 +10,5 +3,3
Kaikki yhteensä 963,5 +1,6 -1,0

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-elokuussa 2019:

1.1.-31.8.2019 Vertailukelpoinen
Milj. e  Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 652,1 +2,8 +3,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 372,0 +1,1 +1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 587,1 +11,4 +4,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 959,1 +6,4 +3,0
Autokauppa yhteensä 576,4 -13,9 -18,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,1
Kaikki yhteensä 7 184,5 +2,6 +1,3
Suomi yhteensä 5 597,4 +0,3 +0,5
Muut maat yhteensä 1 587,1 +11,4 +4,3
Kaikki yhteensä 7 184,5 +2,6 +1,3

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat toimineet kauppiasliiketoimintamallilla molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2018 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 ja 2019 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS, 1A Group, Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton, LänsiAuton ja Laakkosen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot.

Elokuussa 2019 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 22 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tammi-elokuussa myyntipäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa