Keskon tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuosiraportti 2017

Keskon tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 sekä Keskon vuosiraportti 2017 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/tilinpaatos-ja-kertomukset. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/selvitykset.

Keskon vuosiraportti 2017 on tutustuttavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa vuosiraportti2017.kesko.fi. Raportti sisältää strategiaosion ja riippumattoman kolmannen osapuolen varmentaman kestävän kehityksen osion sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi. 

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi