Keskon tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuosiraportti 2017

Keskon tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 sekä Keskon vuosiraportti 2017 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/tilinpaatos-ja-kertomukset. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/selvitykset.

Keskon vuosiraportti 2017 on tutustuttavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa vuosiraportti2017.kesko.fi. Raportti sisältää strategiaosion ja riippumattoman kolmannen osapuolen varmentaman kestävän kehityksen osion sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi. 

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.