Keskon uudet taloudelliset tavoitteet

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %. Nyt asetetuissa kannattavuustavoitteissa on huomioitu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on aikaisemman käytännön mukaisesti korolliset nettovelat / käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia, enintään 2,5.

Mittari Tavoite Toteuma 2018
Vertailukelpoinen liikevoitto, %  5,0 % 4,1 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 11,0 % 9,8 %
Korolliset nettovelat/käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia enintään 2,5 0,4

Kesko-konserni otti käyttöön vuoden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Muutos kasvattaa konsernin vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää, sekä laskee sidotun pääoman tuottoa. IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutuksista Keskon vuoden 2018 lukuihin on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 25.3.2019.

Vuonna 2015 asetetut taloudelliset tavoitteet perustuivat tuolloin voimassa olleisiin IFRS-standardeihin. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 12 %, vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 14 % ja korolliset nettovelat / käyttökate < 2,5. Keskon kasvustrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta sidotun pääoman tuotolle asetettu tavoitetaso 14 % saavutettiin vuonna 2018.

Lisätietoja:

talous- ja rahoitusjohtaja CFO Jukka Erlund, puh. 010 53 22113

sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puh. 010 53 22533.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa